Prakse

Ja domā par savu izaugsmi un vēlies iegūt vienreizēju pieredzi, strādājot kopā ar pieredzes bagātiem enerģētikas nozares profesionāļiem, piesakies praksē AST. Mēs piedāvājam mācību prakses iespējas vairākās Latvijas pilsētās - Rīgā, Salaspilī, Krustpilī, Daugavpilī, Jelgavā, Brocēnos, Grobiņā, Valmierā, Gulbenē, Rēzeknē, Slokā un Ventspilī.prakse_karte.png

Mūsu prioritāte ir elektrotehnisko zinību audzēkņi un studenti, jo AST pamatdarbības profesijas ir elektroinženieris, elektrisko sistēmu inženieris, elektrotehniķis, elektrotīklu dispečers un elektromontieris. Vēlamais prakses laiks ir no agra pavasara līdz vēlam rudenim, kad AST ir remontu sezona un mēs Tev varam piedāvāt interesantas prakses vietas. Lai prakses laikā viss notiktu droši un Tu apzinātos elektrobīstamību mūsu objektos, kā arī varētu būt pilntiesīgs brigādes loceklis, prakses pirmajās dienās Tev būs jāapgūst drošības tehnikas pamati.

Iespējamie prakses virzieni AST:

+Apakšstaciju dienests

Apakšstaciju dienestā Tu iepazīsi dažādas augstsprieguma slēgiekārtas (atdalītājus, jaudas slēdžus), mērmaiņus (spriegummaiņus, strāvmaiņus, kombinētos mērmaiņus), 110 kV un 330 kV transformatorus un autotransformatorus. Tev būs iespējas ne tikai papildināt savas zināšanas par augstsprieguma elektroietaisēm (apakšstacijām), to nozīmi un izvietojumu dabā, bet arī zemsprieguma elektroietaisēm – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtām (sadalnēm) un to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā.

Tāpat Tev būs iespēja salīdzināt modernās elektroiekārtas ar iekārtām, kas ekspluatācijā ir jau vairākus gadu desmitus. Prakses laikā sapratīsi kā tiek organizēti darbi energosistēmā un pats piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.

Iespējamās prakses vietas – Rīga, Salaspils, Krustpils, Daugavpils, Jelgava, Brocēni, Grobiņa, Valmiera, Gulbene, Rēzekne,
Sloka un Ventspils.
Profesijas – elektromontieris, elektroatslēdznieks.
+Līniju dienests

Līniju dienestā Tev būs iespēja iepazīt 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju uzbūvi, tehniskos risinājumus, tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumus. Tāpat Tev būs iespēja brigādes sastāvā veikt 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi un avārijas remontdarbus, iepazīt tehniskos risinājumus gaisvadu un kabeļu līniju ekspluatācijā, kuri tiek izmantoti citās Eiropas Savienības valstīs. Ikdienas darbs prakses laikā būs saistīts ar izbraukumiem, kuru laikā varēsi iegūt pieredzi dažādas tehnikas vadīšanā ekstremālos bez ceļa apstākļos. Ņem vērā, ka augstsprieguma līniju elektromontiera darbs ir saistīts ar darbu augstumā.

Iespējamās prakses vietas – Rīga, Valmiera, Brocēni, Daugavpils, Grobiņa un Krustpils.
Profesija – augstsprieguma līniju elektromontieris.
+Releju dienests

Releju dienestā Tev būs iespēja iepazīt dažādas releju aizsardzības iekārtas (mehāniskos relejus, digitālos relejus u.c.) un to izmantošanas veidus. Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar releju aizsardzības un automātikas aparatūras montāžu releju paneļos un spaiļu skapjos. Tāpat varēsi piedalīties nolietotās un nevajadzīgās aparatūras demontāžas darbos un releju aizsardzības un automātikas iekārtu pārbaužu veikšanā.

Iespējamās prakses vietas – Rīga, Daugavpils, Brocēni un Rēzekne.
Profesijas – elektromontieris, elektrotehniķis, elektrisko sistēmu inženieris.
+Telekomunikāciju dienests

Telekomunikāciju dienestā Tev būs iespējas iepazīt elektroiekārtu attālinātās vadības un uzraudzības tehniskos risinājumus un attiecīgo dispečervadības iekārtu uzbūvi un ekspluatāciju. Tāpat iepazīsi telemērīšanas iekārtas un telemērīšanas principus, ēku un teritoriju apsardzes signalizācijas un videonovērošanas tehniskos līdzekļus, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu elektroiekārtu uzraudzībai, vadībai un aizsardzībai. Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dispečervadības un drošības sistēmu pārbaudes darbiem kompetentu kolēģu vadībā.

Iespējamā prakses vieta – Rīga.
Profesijas – telekomunikāciju iekārtu montieris, telekomunikāciju inženieris.
+Tehniskās ekspertīzes dienests

Tehniskās ekspertīzes dienestā Tu iepazīsi problēmjautājumus, kas skar slēgiekārtas (atdalītājus, jaudas slēdžus u.c.), mērmaiņus, līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas (sadalnes), kabeļus un individuālos aizsardzības līdzekļus. Tev būs iespēja iegūt iemaņas darbā ar dažādiem mēraparātiem (mikroommetru, megaommetru, voltmetru, sprieguma kvalitātes mēriekārtu u.c.). Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādu mērījumu un pārbaužu veikšanu, dažādu datu iegūšanu elektroietaisēs, piedalīšanos mēraparātu ieshēmošanā, mērījumu veikšanā, datu apstrādē un analīzē.

Iespējamā prakses vieta – Rīga.
Profesija – elektroinženieris.

Tehniskās ekspertīzes dienesta Diagnostikas grupā Tev būs iespēja iepazīt dažādu augstsprieguma mērmaiņu (strāvmaiņu, spriegummaiņu un kombinēto mērmaiņu) uzbūvi un remontu īpatnības. Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā nedēļas garumā, veicot mērmaiņu un transformatoru profilaktiskos mērījumus un remontu darbus, līdz ar to Tev būs dota lieliska iespēja iepazīt dažāda veida apakšstacijas – gan tās, kas nodotas ekspluatācijā pirms vairākiem desmitiem gadu, gan jaunizbūvētās un rekonstruētās. Prakses laikā varēsi strādāt brigādes sastāvā, kas ar pārvietojamo laboratoriju (un ne tikai ar to) veic dažādus mērmaiņu un transformatoru elektrisko parametru mērījumus, ja Tev būs interese, varēsi piedalīties arī elektrisko mērījumu analīzē.

Iespējamā prakses vieta – Rīga (ar komandējumiem visā Latvijas Republikas teritorijā).
Profesijas – elektromontieris un elektrotehniķis.
+Sistēmvadības departaments

Sistēmvadības departamentā Tu iepazīsi elektroenerģijas sistēmas operatīvās vadības principus, atslēgumu plānošanu un operatīvo pārslēgumu veikšanu pārvades tīklā. Tāpat prakses laikā varēsi iepazīties ar starpvalstu savienojumu sastrēgumu vadību, dispečervadības (SCADA/EMS) un informācijas sistēmu pielietošanu sistēmas bilances un lietotāju nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanā.

Iespējamā prakses vieta – Rīga.
Profesija – sistēmas dispečers.
+Informācijas tehnoloģiju departaments

Informācijas tehnoloģiju departamentā Tev būs iespēja iepazīt dažādu specifisku informācijas sistēmu darbību un to savstarpējo sasaisti ar tālvadības iekārtām, informācijas sistēmu uzraudzību un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu. Prakses laikā Tev būs iespēja iesaistīties jaunu IT risinājumu izstrādē un jau gatavu produktu piemērošanā uzņēmuma specifiskajām vajadzībām.

Iespējamā prakses vieta – Rīga.
Profesija – Informācijas sistēmu administrators.
 
 
Kā pieteikties?

Prakses laikā iepazīsi izvēlētā prakses virziena darba ikdienu, attīstīsi un pilnveidosi savas profesionālās prasmes un iegūsi jaunas zināšanas kompetentu kolēģu vadībā. Daudzi mūsu kolēģi savu karjeru AST tieši tā ir uzsākuši, izmantojot piedāvātās prakses iespējas. Šī pieredze Tev noderēs gan nākamās profesijas un darbavietas izvēlē, gan piesakoties pastāvīgā darbā AST.

Ja Tevi tas interesē, tad izglītības iestāžu audzēkņus un studentus aicinām pieteikties praksei, sūtot motivācijas vēstuli un CV uz e-pasta adresi: personals@ast.lv.

Piesakoties praksei, obligāti norādi vēlamo prakses vietu un virzienu, vēlamo prakses laiku un interesējošo specialitāti. Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas, divu nedēļu laikā mēs ar Tevi sazināsimies par iespējām, nodrošināt praksi AST. Jāņem vērā, ka prakses vietu skaits ir ierobežots un uz prakses vietām var būt konkurss.

Papildus informāciju par AST piedāvātajām prakses iespējām ir pieejama informatīvajā bukletā, ko ir iespējams lejupielādēt šeit.