Aktualitātes

Arhīvs
Ziņas

Šā gada 29. maijā Ministru kabinets lēma par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" (AST) pamatkapitāla palielināšanu par 57,4 milj. eiro, kas saistīts ar pērnā gada nogalē ņemto aizdevumu Valsts kasē, dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) akciju iegādei.

"…

Tirgus

Nominētie elektroenerģijas tirgus operatori (NETO) un pārvades sistēmas operatori (PSO) ir pasludinājuši 2018. gada 12. jūniju par mērķa datumu XBID sistēmas un 10 vietējo ieviešanas risinājumu darbības uzsākšanai ar pirmajiem tirdzniecības rezultātiem 13.jūnijā. Divi tirgus testēšanas periodi noslēgušies veiksmīgi. Visi…

Attīstība

Latvijas Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šogad attīstībā ieguldīs 89,05 miljonus eiro, no kuriem 29,8 miljoni ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Lielākās investīcijas paredzētas projekta "Kurzemes loks" 3.posma realizācijā – līnijas būvniecībā un apakšstaciju pārbūvēs šogad plānots ieguldīt 62…

Tirgus

ENTSO-E izsludinājis divas sabiedriskās apspriešanas par visu pārvades sistēmas operatoru (PSO) priekšlikumu par Eiropas platformu balansēšanas enerģijas apmaiņai ar frekvenču atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizēšanu ("mFRR") un automātisku aktivizēšanu ("aFRR") saskaņā ar Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas (ES)…

Tirgus

AS "Augstsprieguma tīkls" ir izstrādājusi un nodod sabiedriskajai apspriešanai ar balansēšanu saistīto noteikumu projektus, kas izstrādāti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk – Regula), 18. panta prasībām. Sabiedriskajai…

Ziņas

AS “Augstsprieguma tīkls” ir izstrādājis un iesniedzis apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai dokumenta "Tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem" priekšlikumu, kas izstrādāts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016.gada 14.aprīļa regulu (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem…

Uzzini visu pirmais

Saņem jaunumus e-pastā
Tava e-pasta adrese