Vidzemē pārvades tīkla drošībā un jaunu tīklu būvniecībā AST investēs vairāk nekā 40 milj. EUR

Attīstība

Uzlabojot un modernizējot elektroenerģijas pārvades tīklu, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šogad Vidzemē plāno turpināt apakšstacijas "Ķeguma HES-2" pārbūvi, kā arī turpināt elektrolīnijas "Igaunijas – Latvijas trešais starpsavienojums" būvniecību, kopumā investējot vairāk nekā 40 milj. EUR.

Plānota "Ķeguma HES-2" sadalnes pārbūve, apakšstacijā nomainot 110kV transformatoru uz mūsdienīgāku un dabai draudzīgāku, kā arī turpināta elektrolīnijas "Igaunijas – Latvijas trešais starpsavienojums" būvniecība – patlaban ir uzsākti būvdarbi Limbažu, Alojas, Mazsalacas, Burtnieku un Rūjienas novados, savukārt vietās, kur šī elektropārvades līnija atradīsies blakus topošajam RailBaltica dzelzceļam, turpinās projektēšanas darbi.

"Bez jau minētās sadalnes rekonstrukcijas un transformatora nomaiņas šogad plānojam veikt atsevišķu Vidzemes elektropārvades līniju savu laiku nokalpojušo balstu nomaiņu, kā arī veikt atsevišķu apakšstaciju vadības ēku remontus un uzlabojumus, lai tās atbilstu mūsdienu energoefektivitātes prasībām," par plānotajiem darbiem Vidzemē stāsta AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Kopējās investīcijas esošā augstsprieguma tīkla uzturēšanā un infrastruktūras uzlabošanas darbos Vidzemē šogad pārsniedz divus miljonus EUR, savukārt projektā "Igaunijas – Latvijas trešais starpsavienojums" šogad plānoto investīciju apjoms ir 38,4 miljoni EUR.

Kopumā Latvijā šogad AST attīstībā plāno investēt 95 miljonus EUR, un lielāko daļu no tiem sastāda investīcijas ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu – elektroapgādes līniju "Kurzemes loks", "Igaunijas – Latvijas trešais starpsavienojums" un līnijas no Rīgas TEC-2 līdz Rīgas HES izbūvēm. Šogad šajos projektos ES līdzfinansējums ir 70 miljoni EUR.

Savukārt esošā tīkla un apakšstaciju modernizācijā paredzēts ieguldīt 24 miljonus eiro – 12 miljonus eiro apakšstaciju un sadales punktu pārbūvēs (kopumā šogad 11 projekti), sešus miljonus – elektropārvades līniju atjaunošanā, sešus miljonus eiro – kopumā 11 transformatoru un viena autotransformatora nomaiņā.