Turpmāk SPRK regulēs visus elektroenerģijas tirgotājus

Ziņas

2019. gada 4. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, kas attiecas uz elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarēm.

Apstiprinātie grozījumi paredz, ka turpmāk regulēti tiks visi elektroenerģijas tirgotāji, neatkarīgi no to tirdzniecības apjoma gadā, un tiem būs jāreģistrējas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. Līdz šim reģistrēti un attiecīgi regulēti tika tikai tie tirgotāji, kuru plānotais elektroenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedza 4000 MWh/gadā. Šāds nosacījums bieži vien radīja situāciju, kad reģistrēti tika arī tādi komersanti, kas gada laikā noteikto tirdzniecības apjomu tomēr nesasniedza, lai gan bija plānojuši sasniegt. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad nereģistrēts komersants pēc gada konstatēja, ka tomēr ir pārsniedzis reģistrācijai noteikto slieksni un tam bija jābūt reģistrētam.

Tādējādi, lai uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmu, iepriekš noteiktais 4000 MWh slieksnis elektroenerģijas tirgotājiem tiek atcelts. Arī dabasgāzes nozarē jau šobrīd tiek regulēti visi tirgotāji.

Ministru kabineta noteikumu grozījumu mērķis ir precizēt elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma un siltumapgādes pakalpojumu regulējumu, nodrošinot atbilstību Elektroenerģijas tirgus likumam un Enerģētikas likumam.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.