Tīkla pieslēguma prasību elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem sabiedriskā apspriešana

Attīstība

2016. gada 6. septembrī ir stājusies spēkā Eiropas komisijas regula (ES) 2016/1388 (2016. gada 17. augusts), ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu (turpmāk tekstā – Regula 2016/1388).

Saskaņā ar Regulas 2016/1388 6.panta 1.punkta nosacījumiem, AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk tekstā – PSO) sadarbībā ar pārējiem Baltijas sinhronās zonas PSO (ELERING un LITGRID) un sadales sistēmas operatoru AS "Sadales tīkls" ir izstrādājis priekšlikuma dokumentu “Tīkla pieslēguma prasības elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem".

PSO veic sabiedrisko apspriešanu par Tīkla pieslēguma prasībām elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem. Viedokļus vai ierosinājumus lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 27.augustam (ieskaitot) uz elektroniskā pasta adresi: edgars.lazda@ast.lv.

Dokumenti: