SPRK apstiprina AST elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu

Attīstība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome šodien,28.septembrī, apstiprinājusi elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2019. gada līdz 2028. gadam.

SPRK secinājis, ka AST iesniegtajā attīstības plānā ietvertie pasākumi vērsti uz sekmīgu Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi. SPRK ieskatā plāns atbilst arī Eiropas Kopienas tīkla attīstības plānam un Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām.

SPRK uzsver, ka attīstības plāna izpilde ir nozīmīga Baltijas valstu elektrotīkla integrēšanai kontinentālās Eiropas tīklā un tālākai sadarbībai ar Ziemeļvalstu un Centrālās Eiropas elektroenerģijas tirgiem. AST izstrādātais plānošanas dokuments nosaka pārvades sistēmas attīstību un nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades sistēmas infrastruktūrā turpmākajiem desmit gadiem.

Nozīmīgākie attīstības plānā ietvertie pasākumi ir kopīgu interešu projekti, kas nodrošinās Latvijas turpmāku integrāciju vienotajā Eiropas Savienības (ES) tirgū - iekšzemes līniju posmā Ventspils, Tume un Imanta, "Latvijas - Igaunijas trešā starpsavienojuma izbūvi, iekšēju līniju starp Rīgas TEC2 - Rīgas HES, kā arī Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas integrāciju un sinhronizēšanu ar Eiropas tīkliem (pirmais posms). Plānā ietverti arī 330 kilovoltu pārvades tīkla pastiprināšanas projekti - elektropārvades līnijas Tartu (EE) - Valmiera (LV), Tsirgulina (EE) - Valmiera (LV), kas ietilpst Eiropas nacionālo elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru asociācijas plāna 2018 projektā kā prioritārais koridors "Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāns".

SPRK norāda, ka minētie projekti veidos stabilu elektroenerģijas tranzīta koridoru caur Baltijas valstīm, palielinās elektroapgādes drošumu reģionā, kā arī veicinās elektroenerģijas tirdzniecību.

Plānā ietverto kopīgo interešu projektu kopējais plānotais ieguldījumu apjoms ir 169,57 miljoni eiro, no kuriem 50-61% paredzēts ES līdzfinansējums. Vienlaikus plānā ir iekļauti projekti, lai apturētu pārvades tīklu novecošanās tendences, nodrošinot pārvades sistēmas stabilu darbību, un projekti, kas vērsti uz pārvades sistēmas darba spēju uzturēšanu.