Publiskots Baltijas jūras valstu pārvades sistēmas operatoru reģionālais investīciju plāns

Ziņas

Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru tīkls ENTSO-E desmit gadu attīstības plāna (TYNDP) izstrādes ietvaros ir publiskojisastoņus nobeiguma ziņojumus par plāna izstrādes gaitu, tostarp arī Baltijas jūras valstu reģionālo investīciju plānu, kurā aprakstīti AS “Augstsprieguma tīkls” realizējamie projekti – Kurzemes loks, Latvijas - Igaunijas 3. starpsavienojums, Pilnīga esošo 330 kV starpsavienojumu nomaiņa ar caurlaides spējas palielinājumu starp Latviju un Igauniju līdz 2024.gadam, Igaunijas - Latvijas trešāstarpsavienojuma iekšējais tīkla pastiprinājums Latvijas teritorijā ar pārvades līniju Rīgas TEC2 – Rīgas HES”.

Baltijas jūras valstu reģionālo investīciju plāns, kas izstrādāts, ENTSO-E darba grupā sadarbojoties Baltijas jūras valstu pārvades sistēmuoperatoriem, detalizēti apskata pašreizējos augstsprieguma tīklu pārvades jaudu ierobežojumus, kā arī investīcijas, kas nepieciešamas katrasvalsts nacionālajos tīklos, lai varētu pilnvērtīgi sadarboties reģionālā līmenī.

Plašāka informācija par plānā iekļautajiem AS “Augstsprieguma tīkls” projektiem ir atraodama šeit: Pārvades tīkla modernizācija un attīstība.

Baltijas jūras valstu reģionālais investīciju plāns (angļu valodā) ir atrodams šeit.

ENTSO-E TYNDP ir pilnīgākais Eiropas mēroga elektroenerģijas pārvades tīklu attīstības plāns, kas detalizēti apraksta, kad un kādā apmērā irnepieciešams ieguldīt augstsprieguma tīklu attīstībā un ko Eiropa kopumā iegūs no šīm investīcijām.

Plašāka informācija par ENTSO-E desmit gadu attīstības plānu (TYNDP2016) ir atrodama šeit (angļu valodā).