Projektam “Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” piešķir nacionālās nozīmes objekta statusu

Attīstība

lv_cef_cofinancing.pngMinistru kabinets apstiprinājis elektropārvades tīklu savienojuma "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla savienojums" no Kilingi-Nōmme, Igaunijā, līdz Rīgas otrās termoelektrocentrāles (TEC-2) apakšstacijai Latvijā ietekmes uz vidi ziņojumu un trasējumu, un, ņemot vērā projekta nozīmīgumu, noteicis tam nacionālo interešu objekta statusu.

Saskaņā ar valdības atbalstīto priekšlikumu līnijas izvietojumam jauna elektropārvades līnija aptuveni 20 kilometru garumā tiks būvēta no Igaunijas robežas līdz esošajam elektropārvades līnijas koridoram posmā Rūjiena-Aloja, tālāk to turpinot pa esošās līnijas koridoru gar Aloju, Limbažiem un Skulti līdz Saulkrastiem. Tālāk līnija tiks izvietota blakus topošajam “Rail Baltica” dzelzceļam, savukārt pēdējais posms 2 kilometru garumā līdz TEC-2 būs paralēli plānotajai autoceļa E22 trasei.

Projekts ir realizējams līdz 2020.gadam un ir iekļauts Latvijas un Eiropas pārvades sistēmas attīstības plānā. Kā norāda Ekonomikas ministrija, nacionālo interešu objekta statusa piešķiršana ir veids, kādā valsts realizē politisko izšķiršanos saistībā ar plānoto valsts attīstību enerģētikas jomā un uzņemto starptautisko saistību izpildi.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju 180 kilometru garumā no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai, savukārt Igaunijas pārvades sistēmas operators “Elering” izbūvēs šīs līnijas daļu Igaunijas teritorijā līdz apakšstacijai Kilingi-Nōmme. Kopējās projekta izmaksas Latvijā tiek lēstas vairāk nekā 100 miljonu EUR apmērā, no kuriem 63 miljoni EUR tiks segti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (Connecting Europe Facility) līdzekļiem.

Iepirkumu par augstsprieguma līnijas "Igaunijas-Latvijas trešais 330 kilovoltu (kV) starpsavienojums" būvniecību paredzēts izsludināt līdz šā gada beigām.