Karstā vasara ietekmē elektroenerģijas cenas

Ziņas

Karstais, sausais laiks un zemais ūdens pieteces līmenis Daugavas baseinā ietekmē saražotās elektroenerģijas apmēru hidroelektrostacijās, līdz ar to palielinās saražotās elektroenerģijas apjoms termoelektrostacijās (TEC), kas ietekmē elektroenerģijas cenu kāpumu, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) sagatavotais elektroenerģijas tirgus apskats.

Jūlijā TEC saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājies par 78%, bet, salīdzinot ar šo pašu laika periodu pērn, palielinājies par 126%, kas skaidrojams ar šai vasarai īpašo karstumu un sausumu. Turpretī HES saražotās elektroenerģijas apjoms ir samazinājies par 9%, bet, salīdzinot ar šo laika periodu pērn, samazinājies par 46%. Kā zināms hidroelektrostacijas spēlē ļoti būtisku cenu ietekmējošu faktoru lomu ne tikai Ziemeļvalstīs, bet arī Latvijā. Tradicionāli ir pieņemts, ka HES elektroenerģijas ražošanas izmaksas ir zemākas salīdzinājumā ar fosilos energoresursus izmantojošā eleketroenerģijas ražošana.

Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūlija mēnesī, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 66% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, ir palielinājums par 10 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūlijā bija  573 794MWh un, salīdzinājumā ar jūniju, tas palielinājās par 5%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, palielinājās par 6%.

Jūlijā vidējā Nord Pool elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 54,55 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar jūniju, cena palielinājās par 7%. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 85% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 66% no visām mēneša stundām.

Ar Latvijas elektroenerģijas tirgus apskatu ir iespējams iepazīties AST interneta vietnē http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review