Eiropa atzinīgi novērtē Kurzemes loks projekta darba gaitu un izpildi

Attīstība

lv_cef__.pngEiropas inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA), kas ir atbildīga par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu un izpildi, atzinīgi novērtē Latvijas pārvades sistēmas operatora "Augstsprieguma tīkls" (AST) īstenotā enerģētikas projekta Kurzemes loks darba gaitu un izpildi.

"Vērienīgais Kurzemes loks projekts ir sarežģīts un ļoti komplicēts; izvērtējot šī brīža paveikto varam secināt, ka darbi atbilst sastādītajam plānam un tā izpilde tiek veikta atbilstoši, līdz ar to šobrīd varam apgalvot, ka projekts tiks noslēgts kā iecerēts - nākamā gada rudenī," vizītes laikā uzsvēra INEA atbildīgā pārstāve Ona Kostinaite-Grinkeviciene.

INEA pārstāvji klātienē izvērtēja projekta Kurzemes loks celtniecību (Eiropas līdzfinansējums – 55.059 miljoni eiro), apsekoja vairākas apakšstacijas un līniju izbūves vietas. Šobrīd izbūvēti vairāk nekā 62% līnijas balstu jeb 444 balsti, un izvilkti vadi 113 km garumā.

Pārbūvētās līnijas pārsvarā atrodas līdzšinējās 110 kV līniju trasē. 110 kV ķēdes zem sprieguma tiek ieslēgtas pakāpeniski pēc kārtējā posma izbūvēšanas. Savukārt līnijas 330 kV ķēdes darbā tiks ieslēgtas pēc pilnīgas darbu pabeigšanas, kas plānota 2019. gadā.

Jaunā elektrolīnija pamatā saglabāsies esošo elektropārvades līniju trases robežās. Atsevišķās vietās, lai nodrošinātu nepieciešamos attālumus līdz ēkām, ceļiem, šķērsojamām komunikācijām, aizsargājamām dabas teritorijām un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, līnija var tik izbūvēta, veidojot jaunu trasi. Kopumā elektrolīnijas trase šķērsos vairāk kā 1500 zemes īpašumus.