Baltijas pārvades sistēmas operatori publicējuši ziņojumu par balansēšanu

Tirgus

Lai izpildītu Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (Regula 2017/2195) 60. panta 1. punkta prasības, Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori AS "Elering", AS “Augstsprieguma tīkls” un "LITGRID" AB sagatavojuši un publicējuši ziņojumu par balansēšanu laika periodam no 2017. gada 18. decembra līdz 2019. gada 18. decembrim.

Ziņojums ir atrodams šeit.