Balansēšanas enerģijas cenas noteikšanas metodikas sabiedriskā apspriešana

Tirgus

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 23. novembra regulu (ES) 2017/2195, ar kuru izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (EBGL regula), visi pārvades sistēmas operatori (PSO) ir izstrādājuši kopēju priekšlikumu attiecībā uz balansēšanas enerģijas cenu noteikšanas metodikas izveidi.

Lai izpildītu EBGL regulas 10. panta 3. punkta prasības un saņemtu ieinteresēto pušu un tirgus dalībnieku atgriezenisko saiti saistībā ar Eiropas nākotnes balansēšanas tirgu, ENTSO-E un visi PSO, kas ir iekļauti četrās balansēšanas platformās, rīko atvērto tiešsaistes apspriešanu par priekšlikumu metodoloģijai, lai noteiktu balansēšanas enerģijas un pārrobežu jaudas cenu, ko izmanto balansēšanas enerģijas apmaiņai vai nebalansa ieskaita procesa aprēķināšanai. Sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2018. gada 12. septembra līdz 2018. gada 13. novembrim (plkst. 23:59).

Visu PSO priekšlikuma dokumenti un tiešsaistes aptaujas anketa atrodama ENTSO-E mājas lapā: https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp