AST uzsāk 74,3 milj. eiro vērto Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma projektu

Attīstība

lv_cef_cofinancing.pngAS “Augstsprieguma tīkls” (AST) šodien, 1.februārī parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību "EE-LV Interconnection" par projekta "Igaunijas - Latvijas trešais 330kV starpsavienojums" elektropārvades līnijas projektēšanu un izbūvi. Paredzams, ka 65% no projekta kopējām – 74,3 miljoniem EUR – izmaksām tiks segti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu līdzekļiem.

“Šis projekts ir nopietns solis starpvalstu caurlaides spējas palielināšanai un pārslodžu likvidēšanai Igaunijas-Latvijas pārvades šķērsgriezuma – paredzētais caurlaides spējas palielinājums ir 500/600MW abos virzienos. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju 180 kilometru garumā no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai, savukārt Igaunijas pārvades sistēmas operators “Elering” izbūvēs šīs līnijas daļu Igaunijas teritorijā līdz apakšstacijai Kilingi-Nōmme,” projekta nozīmi skaidro Latvijas pārvades sistēmas operatora AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Jaunais elektropārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts visam Baltijas jūras reģionam, kas palielinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, nodrošinās efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību Baltijā un palielinās ražotāju konkurētspēju kā Baltijas valstu iekšienē, tā arī starp Baltijas un Ziemeļu valstīm.

Jaunā elektropārvades līnija aptuveni 20 km garumā tiks būvēta no Igaunijas robežas līdz esošajam elektropārvades līnijas koridoram posmā Rūjiena-Aloja, tālāk to turpinot pa esošās līnijas koridoru gar Aloju, Limbažiem un Skulti līdz Saulkrastiem. Tālāk līnija tiks izvietota blakus topošajam “Rail Baltica” dzelzceļam, savukārt pēdējais posms divu km garumā līdz TEC-2 būs paralēli plānotajai autoceļa E22 trasei.

Projektu plānots realizēt līdz 2020. gadam, kā arī tas ir iekļauts Latvijas un Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas desmit gadu attīstības plānos. Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ir atbildīgs par Igaunijas-Latvijas 3.starpsavienojuma projekta realizāciju Latvijas teritorijā. 

Pilnsabiedrības "EE-LV Interconnection" sastāvā ietilpst Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elko", Polijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība "SELPOL" un Igaunijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība "LEONHARD WEISS ENERGY".

Attēlā: AS " Augstsptrieguma tīkls" un pilnsabiedrības "EE-LV Interconnection" pārstāvji līguma parakstīšanas brīdī

Saistītais saturs

Trešo Igaunijas-Latvijas elektropārvades tīkla starpsavienojumu, 180 km garumā, no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai par 74,3 miljoniem EUR projektēs un izbūvēs Personu apvienība “SIA “ELKO”, SA “…

Ministru kabinets apstiprinājis elektropārvades tīklu savienojuma "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla savienojums" no Kilingi-Nōmme, Igaunijā, līdz Rīgas otrās termoelektrocentrāles (…