AST pirmo reizi publisko Ilgtspējas pārskatu

Ziņas

Ilgtspejas_parskats_vaks.pngPapildus ikgadējam finanšu pārskatam AST pirmo reizi ir sagatavojis Ilgtspējas pārskatu atbilstoši starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijām. Tajā atspoguļota uzņēmuma darbības ietekme uz valsts tautsaimniecību, sabiedrību, darbiniekiem un vidi.

"Skaidri definēti uzņēmuma darbības pamatprincipi ir palīgs attīstīties vienā virzienā, tādēļ, pilnveidojot labas korporatīvās pārvaldības praksi un attīstot izpratni par sociālo atbildību uzņēmumā, kā arī stiprinot ilgtspējīgu domāšanu šogad esam veikuši plašāku nefinanšu ietekmes izvērtējumu, kas atspoguļots ilgtspējas pārskatā," pārskata nozīmi skaidro AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Pārskatā AST atklāj informāciju par tās darbībai un ilgtspējīgai attīstībai būtiskajiem aspektiem un indikatoriem. Pārskatā atbilstoši pamata līmeņa prasībām pilnā apmērā ir sniegta vispārīga informācija par AST darbību. Gatavojot ilgtspējas pārskatu par 2017. gadu, AST veica ieinteresēto un ietekmes pušu viedokļu apzināšanu, kas aptver klientus, sadarbības partnerus, darbiniekus un darbinieku interešu pārstāvniecības, valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuru darbību ietekmē AST, kā arī jomas, kur pastāv riski, kas saistīti ar ilgtspējas aspektiem.

Ilgtspējas pārskats ir pieejams AST mājaslapā http://www.ast.lv/lv/content/ilgtspejas-parskati, kā arī būs ikvienam interesentam pieejams starptautiskajā GRI datu bāzē līdzās tādiem nozares uzņēmumiem kā Norvēģijas pārvades sistēmas operatoram Statnet un Somijas Fingrid.