AST jubileja – gadadiena, kopš darbu uzsāk Ķeguma HES un pirmā augstsprieguma līnija uz Rīgu

Ziņas

janciems_1939.jpg1939. gada 15. oktobrī darbu uzsāka Ķeguma HES un pirmā augstsprieguma līnija uz Rīgu – šis datums ir uzskatāms par Latvijas energosistēmas un arī AS "Augstsprieguma tīkls" dzimšanas dienu.

15.oktobrī tika iedarbināts Ķeguma spēkstacijas pirmais hidroagregāts ar 17 500 kW jaudu, kā arī elektrolīnija Ķegums-Rīga un tolaik tehnoloģiski modernā Parka apakšstaciju Rīgā. Pulksten 23.36 rīdzinieki pirmo reizi saņēma Ķeguma spēkstacijas ražoto elektroenerģiju. Latvijas lielāko laikrakstu virsraksti vēstīja: "Šodien Ķeguma gaisma sāk plūst uz Rīgu!"

Vienlaikus ar Ķeguma spēkstacijas būvi sākās galvenās Rīgas apakšstacijas "Jāņciems" būvdarbi (attēlā). Apakšstacijas nosaukums cēlies no kādreiz tuvumā bijušās Jāņa pusmuižiņas. Apakšstacijas vieta bija izvēlēta izrakņātā smiltainē, Smilšu kroga tuvumā.