AST guvis peļņu 309 tūkstošu eiro, apgrozījums – 159 miljoni eiro

Ziņas

Latvijas neatkarīgā elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) apgrozījums 2017. gadā sasniedza 159 miljonus eiro, savukārt peļņa bija 309 tūkstoši eiro, liecina uzņēmuma akcionāru sapulces apstiprinātais gada pārskats.

Apgrozījumu pieaugums pret 2016. gadu ir 36% jeb 42 miljoni eiro. Pieaugums galvenokārt saistīts ar realizētajiem pārvades aktīvu jaunbūves un pārbūves darbiem. Bilances kopsumma 189 miljoni eiro, pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu, ir 74 miljoni eiro. Pieaugums galvenokārt saistīts ar dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegādi.

Saskaņā ar Akcionāra lēmumu, 80% no peļņas jeb 247,4 tūkstoši eiro izmaksās dividendēs, atlikušie 20% tiks ieskaitīti rezervēs AST attīstībai.

2017. gadā AST turpināja darbu pie virknes attīstības projektu realizācijas, rekonstruējot esošās un būvējot jaunas apakšstacijas un elektropārvades līnijas. Tāpat saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu uzņēmums strādāja pie elektroenerģijas tirgus attīstības un Latvijas integrācijas Eiropas Savienības iekšējā eleketroenerģijas tirgū, piedaloties aktivitātēs ES ietvaros un realizējot projektus reģionāli Baltijas valstīs.

AST 2017. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Pelņas apjoms no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir plānotajā līmenī un atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lemtajam par pieļaujamo peļņas apjomu un kapitāla atdevi.

AST GADA PĀRSKATS 2017.