AST desmit gados attīstībā ieguldīs 396 miljonus eiro

Attīstība

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" laika posmā no 2019. līdz 2028. gadam attīstībā plāno ieguldīt 396 miljonus eiro, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) apstiprinātais Latvijas elektroenerģijas sistēmas desmit gadu attīstības plāns.

Pieciem projektiem, kuru investīcijas tiek lēstas 277,2 miljonu eiro apmērā, ir piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzekļiem saskaņā ar ES Regulu Nr1316/2013.

"Kopējo interešu projekti ir nozīmīgi ne tikai Latvijas elektroapgādes sistēmas drošuma uzlabošanai, bet arī starptautiskā mērogā, paredzot ciešāk integrēt Baltijas un Skandināvijas valstu elektroenerģijas tirgus, lai Baltijā pietiekamā apmērā būtu pieejama lētākā Skandināvijas elektroenerģija", norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Patlaban līdzfinansējums ir piešķirts trim projektiem – "Kurzemes loka" 3.kārtas elektrolīnijas un apakšstaciju būvniecībai (55 miljoni eiro ES līdzfinansējums, kopējās investīcijas – 128 miljoni eiro), Latvijas – Igaunijas trešā starpsavienojuma elektrolīnijas būvei un apakšstacijas paplašināšanai (līdzfinansējums – ap 61%, kopējās investīcijas – 83,7 miljoni eiro), kā arī jaunas 330kV elektropārvades līnijas, kas savienos Rīgas TEC-2 ar Rīgas HES, būvniecībai (9,89miljoni eiro ES līdzfinansējums, kopējās investīcijas – 19,98 miljoni eiro).

Diviem pārējiem plānā minētajiem projektiem, kas paredz divu esošo elektropārvades līniju no Valmieras līdz Tartu Igaunijā un līdz Tsirgulinai Igaunijā jaudas palielināšanu, Eiropas finansējums vēl nav piešķirts, ņemot vērā, ka tos plānots uzsākt tikai 2020.gadā, taču tie ir iekļauti 2015.gada novembrī apstiprinātajā otrajā kopējo interešu projektu sarakstā līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem. Šiem kopējo interešu sarakstā ietvertajiem projektiem nepieciešamās finansējuma piesaistes aktivitātes tiks veiktas vēlāk, plānotais ES līdzfinansējums ir 50% apmērā no kopējām izmaksām.

Savukārt, lai apturētu Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla un apakšstaciju novecošanu, tādejādi nodrošinot pārvades sistēmas stabilu darbību, tai pieslēgto lietotāju nepārtrauktu elektroapgādi ar elektroenerģiju pieprasītā apjomā, AS "Augstsprieguma tīkls" paredz 330kV un 110kV apakšstaciju un sadales punktu, 330kV un 110kV elektropārvades līniju rekonstrukciju, kā arī 330kV autotransformatoru un 110kV transformatoru nomaiņu un citus projektus, kas vērsti uz pārvades sistēmas darbspēju uzturēšanu. Kopumā šajos projektos laika posmā no 2019. līdz 2028. gadam atbilstoši apstiprinātajam plānam tiks ieguldīti 226,26 miljoni eiro. Finanšu ieguldījumi tiek plānoti tā, lai ilgtermiņā novērstu pārvades iekārtu novecošanos, tas ir, lai iekārtu, kuras vecākas par kritisko vecumu, skaits nepalielinātos un lai ilgtermiņā neviena iekārta nepārsniegtu savu kritisko vecumu.

Regulatora ieskatā plāns atbilst Eiropas Kopienas tīkla attīstības plānam un Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildei, tostarp elektroenerģijas sistēmas drošuma nodrošināšanai saskaņā ar Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām, nodrošina iespēju tuvākajos 10 gados novērst starpvalstu savienojumu pārslodzes, ņemot vērā elektroenerģijas tirgus darījumu apjomus reģionā, jaunos starpvalstu savienojumus starp Lietuvu un Zviedriju, kā arī Lietuvu un Poliju, elektroenerģijas biržas darbību un nepieciešamību nodrošināt atbilstošās pārvades jaudas.

Lai izzinātu tirgus dalībnieku viedokļus par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu, šī gada 11.jūlijā Regulators rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotāji un citi interesenti.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu Regulators nosaka pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju, plāna iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Pārvades sistēmas attīstības plāna izvērtēšanu un apstiprināšanu Regulators veic no 2012. gada, katru gadu izvērtējot AST izstrādāto attīstības plānu nākamajam 10 gadu periodam.

Ar Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu no 2019. līdz 2028. gadam ir iespējams iepazīties šiet.