Apstiprināšanai iesniegtas tīkla pieslēguma prasības elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem

Attīstība

AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) ir izstrādājis un iesniedzis apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai dokumenta "Tīkla pieslēguma prasības elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem" priekšlikumu, kas izstrādāts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016. gada 17. augusta Regulas 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu, (turpmāk tekstā – Regula 2016/1388), 6.panta 1.punktu.

Dokuments "Tīkla pieslēguma prasības elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem" izstrādāts, koordinējoties ar Lietuvas un Igaunijas pārvades sistēmas operatoriem, kā arī savstarpēji koordinējoties ar Latvijas sadales sistēmas operatoriem, tāpat saskaņā ar regulas prasībām tika veikta dokumenta sabiedriskā apspriešana. Dokumentā ir noteiktas prasības pārvades sistēmai pieslēgtām pieprasījumietaisēm, pārvades sistēmai pieslēgtām sadales ietaisēm, sadales sistēmām un pieprasījumvienībām saskaņā ar Regulu 2016/1388.

Dokumenti:

Tīkla pieslēguma prasības elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem

Sabiedriskajā apspriešanā iesniegtie komentāri un piezīmes, kā arī AST komentāru un piezīmju izvērtējums

Saistītais saturs

2016. gada 6. septembrī ir stājusies spēkā Eiropas komisijas regula (ES) 2016/1388 (2016. gada 17. augusts), ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu (turpmāk tekstā – Regula 2016/13…

Trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Igaunijas AS "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Lietuvas "Litgrid AB", kā arī Polijas "Polskie Sieci Elektroe…