Aizsardzības un atjaunošanas pakalpojuma sniedzēju darbības noteikumu sabiedriskā apspriešana

Tirgus

Komisijas regula (ES) 2017/2196 (2017. gada 24. novembris), ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā (turpmāk - ER tīkla kodekss), nosaka saskaņotus sistēmas darbības noteikumus saistībā ar kritiskiem sistēmstāvokļiem (trauksmes stāvoklis, ārkārtas stāvoklis, atslēguma stāvoklis un atjaunošanas stāvoklis), kā arī prasības un principus normāla sistēmstāvokļa atjaunošanai. Regula stājās spēkā 2017. gada 18. decembrī. Ar regulu iespējams iepazīties šeit.

AS "Augstsprieguma tīkls" atbilstoši ER tīkla kodeksa 4. panta 4.punktam izstrādājusi un atbilstoši ER tīkla kodeksa 7. panta prasībai nodod sabiedriskai apspriešanai Noteikumu, kas nosaka aizsardzības un atjaunošanas pakalpojuma sniedzēju darbību, projektu.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2018. gada 16. novembra līdz 2018. gada 16. decembrim. AS "Augstsprieguma tīkls" aicina visas ieinteresētās puses izvērtēt un sniegt viedokli par piedāvāto noteikumu redakciju, sūtot e-pastu Zanei Mūrniecei (zane.murniece@ast.lv).

Dokumenti: Noteikumi, kas nosaka aizsardzības un atjaunošanas pakalpojuma sniedzēju darbību.