180 km garu elektropārvades līniju no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai projektēs un būvēs SIA “ELKO”, SA “SELPOL” un AS “Leonhard Weiss Energy”

Attīstība

Trešo Igaunijas-Latvijas elektropārvades tīkla starpsavienojumu, 180 km garumā, no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai par 74,3 miljoniem EUR projektēs un izbūvēs Personu apvienība “SIA “ELKO”, SA “SELPOL” un AS “Leonhard Weiss Energy””. Paredzams, ka 65% no projekta izmaksām tiks segti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu līdzekļiem.

“Jaunais elektropārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts visam Baltijas jūras reģionam, kas palielinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, nodrošinās efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību Baltijā un palielinās ražotāju konkurētspēju kā Baltijas valstu iekšienē, tā arī starp Baltijas un Ziemeļu valstīm,” projekta nozīmi skaidro Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Kopumā iepirkumā savus pieteikumus iesniedza septiņi pretendenti, kas visi tika kvalificēti otrajai kārtai, savukārt finanšu piedāvājumi noteiktos termiņus tika saņemti no pieciem pretendentiem. Iepirkumu par tiesībām realizēt minēto projektu AS “Augstsprieguma tīkls” izsludināja pagājušā gada 9. novembrī, ilgais izvērtēšanas posms saistīts gan ar lielo iepirkuma apjomu, gan arī ar nepieciešamību detalizēti izvērtēt visu kandidātu kvalifikāciju un finanšu piedāvājumus. Personu apvienības “SIA “ELKO”, SA “SELPOL” un AS “Leonhard Weiss Energy”” iesniegtais piedāvājums bija lētākais un atbilda visām iepirkuma prasībām.

Šis projekts ir nopietns solis starpvalstu caurlaides spējas palielināšanai un pārslodžu likvidēšanai Igaunijas-Latvijas pārvades šķērsgriezuma – paredzētais caurlaides spējas palielinājums ir 500/600MW abos virzienos. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju 180 kilometru garumā no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai, savukārt Igaunijas pārvades sistēmas operators “Elering” izbūvēs šīs līnijas daļu Igaunijas teritorijā līdz apakšstacijai Kilingi-Nōmme.

Jaunā elektropārvades līnija aptuveni 20 km garumā tiks būvēta no Igaunijas robežas līdz esošajam elektropārvades līnijas koridoram posmā Rūjiena-Aloja, tālāk to turpinot pa esošās līnijas koridoru gar Aloju, Limbažiem un Skulti līdz Saulkrastiem. Tālāk līnija tiks izvietota blakus topošajam “Rail Baltica” dzelzceļam, savukārt pēdējais posms divu km garumā līdz TEC-2 būs paralēli plānotajai autoceļa E22 trasei.

Projektu plānots realizēt līdz 2020. gadam, kā arī tas ir iekļauts Latvijas un Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas desmit gadu attīstības plānos. Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ir atbildīgs par Igaunijas-Latvijas 3.starpsavienojuma projekta realizāciju Latvijas teritorijā.

Saistītais saturs

AS “Augstsprieguma tīkls” ir izsludinājis iepirkuma procedūru projekta “Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” projektēšanas un būvniecības darbiem. Pretendenti savus piedāvājumus va…

Ministru kabinets apstiprinājis elektropārvades tīklu savienojuma "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla savienojums" no Kilingi-Nōmme, Igaunijā, līdz Rīgas otrās termoelektrocentrāles (…