Drukāt

Misija un vīzija

Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs Pārvades Sistēmas Operators, kurš nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, un pilda sekojošo misiju: sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, un nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam. AS „Augstsprieguma tīkls” veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi. AS „Augstsprieguma tīkls” pienākums nodrošināt:

  • Pārvades tīkla attīstību un drošu savienojamību ar citām energoapgādes sistēmām;
  • Pārvades sistēmas elektroenerģijas plūsmu vadību un kontroli, nodrošinot jaudas plūsmu apmaiņu ar pārrobežu valstu pārvades sistēmām;
  • Pārvades sistēmai pieslēgto elektroenerģijas ražošanas iekārtu darbības vadību un kontroli;
  • Sadales sistēmas operatoru apgādi ar elektroenerģiju standarta prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā;  
  • Pārvades sistēmas elektroapgādes drošumu un stabilitāti.  
  • Nediskriminējošus pārvades sistēmas lietošanas nosacījumus visiem pārvades sistēmas lietotājiem,  
  • Elektroenerģijas sistēmas saskaņotu darbību reglamentējošas vadības kārtības noteikšanu,  
  • Informāciju savā interneta vietnē atbilstoši ES likumdošanas aktiem.