Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dokumenti

Tīkla kodekss nosaka elektroenerģijas sistēmas vadības un lietošanas kārtību. Apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumu Nr.1/4 (spēkā no 03.07.2013).

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem nosaka vienotus elektroenerģijas sistēmas pieslēguma noteikumus un pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku šādiem esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem - pārvades sistēmas operators, sadales sistēmas operators un galalietotājs.

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem nosaka vienotus elektroenerģijas sistēmas pieslēguma noteikumus un pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku elektroenerģijas ražotājiem.

Noteikumi par informāciju elektroenerģijas galalietotājiem nosaka informāciju un tās apjomu, kuru sistēmas operators nodrošina galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.

Noteikumi par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu nosaka prasības PSO atbilstībai Elektroenerģijas tirgus likuma noteikumiem.

Noteikumi par pārvades sistēmas attīstības plānu nosāka pārvades sistēmas attīstības plānošanas kārtību turpmākajiem 10 gadiem.

Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kā arī informācijas sniegšanas termiņus.

Noteikumi par kārtību, kādā energoapgādes komersants nodrošina lietotājiem publisku pieeju komersanta finanšu informācijai nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kā arī informācijas sniegšanas termiņus.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika nosaka kārtību, kādā aprēķina un nosaka elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.