Drukāt

Kvalitātes sistēma

Kopš 2002. gada beigām AS “Augstsprieguma tīkls” ir ieviesta, sertificēta, tiek uzturēta un attīstīta Integrētā vadības sistēma saskaņā ar standartu ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām. Šobrīd Integrētā vadības sistēma tiek uzturēta atbilstoši standartu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 un OHSAS 18001:2007 redakcijām un uzņēmuma prioritātēm.

2011.gada 1.aprīlī, nodalot no sabiedrības tīklu uzturēšanas un attīstības funkciju, kvalitātes sistēma tika samazināta par ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 sistēmu sertifikātiem, taču ar 2015.gada 1.janvāri, izpildot Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas 2013.gada 30.janvāra lēmumu Nr.18, pārņemot savā pārziņā pārvades tīkla uzturēšanas un attīstības funkciju, kvalitātes sistēma tika veiksmīgi paplašināta ar ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 sistēmu sertifikātiem, pārmantojot gan iepriekš jau esošas funkcijas, gan sistēmas procesus un tvērumu.

Savukārt 2016.gadā, lai uzlabotu uzņēmuma energopārvaldību, tika izstrādāta, ieviesta un 13.05.2016. sertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 50001:2011 prasībām, tādējādi paplašinot AS “Augstsprieguma tīkls” ieviesto integrēto vadības sistēmu.

Ieviestā Integrētā vadības sistēma nodrošina efektīvu AS “Augstsprieguma tīkls” darbību, ievērojot starptautiski pieņemtus darbības mehānismus attiecībā uz kvalitātes, vides aizsardzības un darba aizsardzības un arodveselības pārvaldību, nodrošinot korektu normatīvo aktu prasību izpildi, veicinot klientu un ieinteresēto pušu vēlmju apzināšanu un izpildi, raugoties uz norisēm uzņēmumā caur uzņēmuma procesu prizmu. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka vairāku AS “Augstsprieguma tīkls” struktūrvienību aktivitātes tiek pārvaldītas ar vienotiem mehānismiem, mērītas ar vienotiem kritērijiem, pārskatītas, koriģētas, ja nepieciešams, un aktualizētas, nodrošinot pastāvīgu attīstību.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

ISO 14001:2004

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

ISO 50001:2011