Drukāt

Būvobjekta "Apakšstacijas “Tume” 330 kV sadales ietaises izbūve un 110 kV sadales ietaises pārbūve” būvuzraudzības veikšana