Drukāt

330/110 kV gaisvadu līniju izolatoru ķēžu uzstādīšana dubultsējumu izpildījumā un 330 kV gaisvadu līniju remontu darbi Daugavas specpārejā 2017. gadā