Drukāt

330/110 kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma 2017. un 2018.gadā