Drukāt

Apakšstacijas Nr.43 “Miezīte” 110 kV transformatoru pievienojumu 20kV un 10kV kopņu tiltu pārbūve