Drukāt

Apakšstacijas Nr.87 “Viļaka” un Nr.73 “Rūjiena” transformatoru pievienojumu kopņu tiltu pārbūve, pārbūvēto sadaļnu pieslēgšana apakšstacijā Nr.30 “Daugavpils” un apakšstacijas Nr.140 “Bišuciems” transformatoru RAA pārbūve jaunas sadalnes pieslēgšana