Drukāt

Darbības rādītāji

Tabulā apkopoti AS „Augstsprieguma tīkls” būtiskākie finanšu un darbības rādītāji.

Vienlaikus, izvērtējot AS „Augstsprieguma tīkls” finanšu rādītājus,  jāņem vērā, ka AS „Augstsprieguma tīkls” sniedz regulētu pakalpojumu, tādējādi tā atļautā rentabilitāte tiek noteikta saskaņā ar Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/6.

  2012 2013 2014 2015 2016*
Finanšu rādītāji          
Ieņēmumi, tūkst. EUR 94944 107067 110503 124776 116789
EBITDA, tūkst. EUR 8636 3268 1319 669 1159
Peļņa, tūkst. EUR 7356 2762 998 173 352
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 30746 43426 77492 107188 114697
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 14538 10679 9191 8466 8661
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 8162 15262 40908 30965 5613
Finanšu koeficienti          
Likviditātes kopējais koeficients 2.6 2.7 4.5 4.9 5.3
EBITDA rentabilitāte 9.1% 3.1% 1.2% 0.5% 1.0%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 64.5% 21.9% 10.0% 2.0% 4.1%
Aktīvu atdeve (ROA) 33.7% 7.4% 1.7% 0.2% 0.3%
Darbības rādītāji          
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 6593 6044 5802 5803 5822
Vidējais darbinieku skaits 59 64 66 513 525

*no 2016.gada AS ''Augstsprieguma tīkls'' gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
Pašu kapitāla atdeve (ROE) - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
Aktīvu atdeve (ROA) - peļņa/vidējā aktīvu vērtība