Drukāt

Aktualitātes

Pamatojoties uz spēkā stājušos Tīkla kodeksu, no 2013.gada 3.jūlija pārvades sistēmas operators piemēro sekojošus koeficentus balansēšanas elektroenerģijai: Balansēšanas elektroenerģijas pārdošanas cenu balansēšanas pakalpojuma sniedzējam...

03.07.2013.

Lasīt tālāk

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2013.gada 26. jūnija lēmumu Nr.1/4 ir apstiprināts Tīkla kodekss jaunā redakcijā. Tīkla kodekss ir publicēts oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 2.jūlijā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā...

03.07.2013.

Lasīt tālāk