Drukāt

Eiropas Pārrobežu tekošās dienas (XBID) sistēma un 10 Vietējās ieviešanas risinājumi uzsāks darbību martā

08.01.2018.

Nominētie elektroenerģijas tirgus operatori (NETO) un pārvades sistēmas operatori (PSO) ir pasludinājuši 2018. gada 13. martu par mērķa datumu XBID sistēmas un 10 vietējo ieviešanas risinājumu darbības uzsākšanai ar pirmajiem tirdzniecības rezultātiem 14.martā. Visi norādītie datumi joprojām ir atkarīgi no veiksmīgas testēšanas pabeigšanas.

Projekta partneri, kuru sastāvā ietilpst Eiropas NETO - EPEX SPOT, GME, Nord Pool un OMIE un Ziemeļrietumu, Dienvidrietumu Eiropas un Baltijas pārvades sistēmu operatori (PSO), ar gandarījumu paziņo mērķa ieviešanas datumu, sekojot XBID sistēmas lietotāju pieņemšanas testu noslēgumam.

Iezīmējot nozīmīgu soli uz vienota integrēta Eiropas iekšējā tirgus izveidi, īstenojot 10 vietējās ieviešanas projektus, mērķa darbības uzsākšana nodrošinās nepārtrauktu elektroenerģijas tirdzniecību šādās valstīs: Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Spānijā un Zviedrijā. Lielākā daļa pārējo Eiropas valstu 2019. gada pavasarī piedalīsies XBID darbības uzsākšanas otrajā "vilnī".

2018. gada marta darbības uzsākšanas datums joprojām ir atkarīgs no vietējo ieviešanas projektu testēšanas pabeigšanas, dalībnieku testēšanas februārī un tekošās dienas darbības līguma noslēgšanas, ņemot vērā valstu regulatīvo iestāžu (VRI) precizējumus.

XBID risinājums ir balstīts uz kopēju IT sistēmu ar vienu kopīgoto tirdzniecības rīkojumu grāmatu (Shared Order Book), jaudas pārvaldības moduli (Capacity Management Module) un piegādes moduli (Shipping Module). Tas ļauj tirgus dalībnieku ievadīto tirdzniecības rīkojumu nepārtrauktai savietošanai vienā tirdzniecības zonā, tos saskaņot ar pasūtījumiem, kurus tirgus dalībnieki līdzīgi iesniedz citā tirdzniecības zonā kopējās sistēmas ietvaros, un kamēr ir pieejama pārvades jauda. Tekošās dienas risinājums atbalsta gan tiešo piešķiršanu (ja to pieprasa VRI), gan netiešo pastāvīgo tirdzniecību, kas atbilst Eiropas Savienības integrēta tekošās dienas tirgus mērķa modelim.

Eiropas mēroga tekošās dienas savienošana ir atslēgas elements, lai pabeigtu Eiropas iekšējā enerģijas tirgus izveidi. Pieaugot intermitējošās elektroenerģijas ražošanas īpatsvaram Eiropā, tekošās dienas tirgu savienošana caur pārrobežu tirdzniecību kļūst par arvien svarīgāku tirgus dalībnieku rīku savu pozīciju balansēšanai. XBID iniciatīvas mērķis ir palielināt tekošās dienas tirdzniecības kopējo efektivitāti.

Projektā iesaistītie pārvades sistēmu operatori ir: 50Hertz (Vācija), Amprion (Vācija), Augstsprieguma tīkls (Latvija), Austrian Power Grid (Austrija), Creos (Luksemburga), Elering (Igaunija), Elia (Beļģija), Energinet.dk (Dānija), Fingrid (Somija), Litgrid (Lietuva), National Grid Interconnectors (Britned un IFA, Apvienotā Karaliste), REE (Spānija), REN (Portugāle), RTE (Francija), Statnett (Norvēģija), Svenska kraftnät (Zviedrija), TenneT TSO B.V. (Nīderlande), TenneT TSO GmbH (Vācija) un TransnetBW (Vācija).