Drukāt

PSO priekšlikums par Latvijas-Lietuvas tirdzniecības zonas robežas ilgtermiņa starpzonas riska nodrosi saskaņā ar 2016.gada 26.septembra Komisijas Regulas (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas, 30. panta 5. punktu

29.11.2017.

Lietuvas, Latvijas, Zviedrijas un Polijas kompetentās regulatīvās iestādes (turpmāk -Regulatori) divpusēji pieņēma lēmumus attiecībā uz riska nodroses iespējām uz Lietuvas - Latvijas (LT-LV), Lietuvas – Somijas (LT-SE4) un Lietuvas Polijas (LT-PL) tirdzniecības zonu robežām. Attiecīgie Regulatori uzdeva PSO ( Litgrid AB, Affärsverket Svenska kraftnät, AS “Augstsprieguma tīkls”) neizdot ilgtermiņa pārvades tiesības Latvijas – Lietuvas tirdzniecības zonu robežai, bet gan gādāt par to, ka ir pieejami citi ilgtermiņa starpzonu riska nodroses produkti Latvijas – Lietuvas tirdzniecības zonu robežai, lai nodrošināt elektroenerģijas vairumtirgus darbību.

Lietuvas, Latvijas, Zviedrijas PSO sadarbībā art Polijas PSO saskaņā ar Regulatoru pieprasījumu sagatavoja priekšlikumus attiecībā uz riska nodroses iespējām uz Lietuvas robežām un iesniedza to apstiprināšanai Lietuvas, Latvijas, Zviedrijas Regulatoriem.

Riska nodroses

Šobrīd pieejamie finanšu tirgi, kas savienojumā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgu nodrošina augstu likviditāti un pilnīgu riska nodroses iespējas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tirdzniecības zonā.
Esošās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu riska nodroses kopā ar Polijas finanšu tirgus instrumentiem, kuriem ir fiziskās piegādes, nodrošina riska nodroses pieejamību uz atbilstošajām Lietuvas robežām. Izvērtējos juridisko ietvaru un esošos riska nodroses iespējas Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona iekšienē, kā arī Polijā, PSO uzskata, ka riska nodroses elektroenerģijas tirdzniecībai starp tirdzniecības zonām var izmantot šobrīd pieejamos instrumentus: Nasdaq OMX piedāvāto Nordic sistēmas ENO produktu ar EPAD (Riga / Malmo (SE4)/Helsinki) un FTR-options (izvēlēs FINPT) uz Igaunijas – Latvijas robežas, kā arī Polijas ilgtermiņa nākotnes tirgus iespējas.

Piedāvājums attiecībā uz nākamajiem soļiem

Pārvades sistēmas operatoru pārliecība ir, ka visefektīvāk ir fokusēties uz esošajām riska nodrosēm un turpināt attīstīt pārvades tīklu un palielināt starpsavienojumu pārvades jaudas. Ņemot vērā pašreizējā tiesiskā regulējuma trūkumu un esošā regulējuma interpretāciju, PSO nevar iesaistīties funkcionējoša riska nodroses tirgus veicināšanā. Daudz efektīvāks līdzeklis, kas ir pieejams PSO rokās ir pārvades tīkla attīstība, nodrošināt starpvalstu pārvades jaudas palielināšanos. Piemēram, LitPol Link starpsavienojuma pabeigšana un 3.starpsavienojuma izbūve uz Igaunijas – Latvijas robežas, kuru ir paredzēts pabeigt līdz 2020.gadam.

Attiecīgi, zemāk ir pieejams Pārvades sistēmas operatoru priekšlikums (dokumenti angļu valodā) par Latvijas-Lietuvas tirdzniecības zonas robežas ilgtermiņa starpzonas riska nodrosi saskaņā ar 2016.gada 26.septembra Komisijas Regulas (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas, 30.panta 5.punktu un Izskaidrojošais dokuments.