Drukāt

Plānotās izmaiņas balansēšanas un sistēmas lietošanas līgumos

01.12.2017.

Baltijas balansēšanas tirgus atvēršanai no 2018. gada 1. janvāra AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) ir izstrādājis un iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai grozījumu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 2013. gada 26. jūnija lēmumā  Nr. 1/4 “Tīkla kodekss” (Tīkla kodeksa grozījumu projekts). Plānots, ka Tīkla kodeksa grozījumu projekts stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Tā kā grozījumi Tīkla kodeksā paredz būtiskas izmaiņas elektroenerģijas sistēmas balansēšanas noteikumos, t.sk. arī atsevišķi nodala Balansēšanas līgumu, Balansēšanas pakalpojuma līgumu un Sistēmas lietošanas līgumu, AST ir izstrādājis jaunas tipveida līgumu formas, kuras, kā plānots, aizstās šobrīd noslēgtos Sistēmas lietošanas un balansēšanas līgumus.

Sekojot citu reģiona pārvades sistēmas operatoru praksei un sagaidot, ka elektroenerģijas tirgus, tai skaitā balansēšanas tirgus kļūst aizvien dinamiskāks, tipveida līgumu struktūra ir veidota ar mērķi pēc iespējas vienkāršākā veidā  īstenot balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumu izmaiņas, līdz ar to tipveida Balansēšanas līgumam un tipveida Balansēšanas pakalpojuma līgumam ir izstrādāti balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

Tipveida līguma formas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi:

Līguma nosaukums

Līgumslēdzēji

Līguma priekšmets

Saites

Balansēšanas līgums un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs un AST Balansēšanas pakalpojuma nodrošināšana balansēšanas pakalpojuma sniedzējam.

Tiesību piešķiršana balansēšanas pakalpojuma sniedzējam sniegt balansēšanas pakalpojumu citam elektroenerģijas tirgotājam.

Līgums

Noteikumi

Sistēmas lietošanas līgums Visi elektroenerģijas tirgotāji (arī tie, kam noslēgts balansēšanas līgums) un AST Informācijas apmaiņa starp pārvades sistēmas operatoru un elektroenerģijas tirgotāju.

Balansēšanas pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas tirgotājam laika periodā, kad tam nav spēkā esoša balansēšanas līguma vai balansēšanas pakalpojuma līguma.

Līgums

 

Balansēšanas pakalpojuma līgums un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Tirgus dalībnieks

Balansēšanas pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas tirgus dalībniekam (tirgotājs, ražotājs, lietotājs).

Līgums

Noteikumi

Aicinām tirgus dalībniekus iepazīties un izteikt viedokli par augstāk minētajām tipveida līguma formām  un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumiem līdz 11.12.2017.

Jauno līgumu parakstīšanu AST plāno organizēt pēc Tīkla kodeksa grozījumu projekta apstiprināšanas.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Valentīnu Lavrinoviču (e-pasts: valentins.lavrinovics@ast.lv, tālr. +371 67725363).

Detalizētāka informācija par Baltijas balansēšanas tirgus atvēršanu atrodama šeit http://www.ast.lv/lat/par_ast/aktualitates/7612