Drukāt

Baltijas balansēšanas tirgus un nebalansa norēķinu noteikumi

30.11.2017.

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju prasības, Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) Elering AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un LITGRID AB ir vienojušies par harmonizētiem Baltijas balansēšanas tirgus noteikumiem regulēšanas pakalpojumu sniedzējiem un nebalansa norēķiniem balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Sīkāka informācija par Baltijas balansēšanas tirgus struktūru un nebalansa norēķinu principiem ir atrodama pievienotajos dokumentos, kas ir publiski pieejams pielikums Baltijas PSO līgumam par Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala darbību un norēķiniem (dokumenti angļu valodā):

Baltijas valstu regulatīvās iestādes ir paudušas atbalstu kopējā Baltijas balansēšanas tirgus ieviešanai. Tomēr sakarā ar attiecīgajiem plānotajiem grozījumiem valstu normatīvajos aktos un dažādiem sabiedrisko apspriešanu procesiem katrā Baltijas valstī, pievienotie dokumenti var tikt pielāgoti 2017. gada decembrī, nacionālo ieviešanas procesu rezultātā. Plānots, ka kopēja Baltijas balansēšanas tirgus darbība sāksies ar nākamā gada 1. janvāri.

Kopējā Baltijas balansēšanas tirgus mērķis ir ieviest vienādus noteikumus un principus attiecībā uz visām ar balansēšanu saistītām darbībām, vienlaicīgi veicinot konkurenci un tajā pat laikā nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret katru tirgus dalībnieku neatkarīgi no valsts, kurā tas darbojas vai kurā dzīvo, tādējādi veicinot vispārējo izmaksu efektivitāti un paaugstinot patērētāju labklājību.

Darbs pie Baltijas integrācijas Eiropas elektroenerģijas balansēšanas tirgū aizsākās 2009. gadā līdz ar Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna (BEMIP) apstiprināšanu. Plāna mērķis bija Baltijas valstīm kopīgi strādājot atvērt, liberalizētu un harmonizētu elektroenerģijas tirgu, kā arī radīt kopēju balansēšanas tirgu un vienotu nebalansa norēķinu kārtību un nebalansa cenas noteikšanu.