Drukāt

Uzaicinājums piedalīties MARI projekta sabiedriskajā apspriešanā

21.11.2017.

Eiropas pārvades sistēmu operatoru (PSO) izveidotā Manuāli Aktivēto Rezervju Iniciatīvas (MARI) projekta vadība un AS „Augstsprieguma tīkls kā projekta dalībnieks aicina piedalīties pirmajā sabiedriskajā apspriešanā par kopīgas Eiropas manuālo frekvences atjaunošanas rezervju (mFRR) platformas uzbūvi.

Lai nodrošinātu ieinteresēto pušu komentāru un viedokļu izskatīšanu tik agrīnā attīstības posmā, MARI projekta dalībnieki ir nolēmuši veikt sabiedrisko apspriešanu par mFRR platformas uzbūvi divos posmos:

  • Pirmā apspriešana - aicinājums iesaisīties;
  • Otrā apspriešana - mFRR platformas uzbūve.

Pirmais sabiedriskās apspriešanas posms ir uzsākts ENTSO-E mājaslapā (angļu valodā, https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input/) 2017. gada 21. novembrī un tiks slēgts 2017. gada 20. decembrī. Projekta vadība aicina visas ieinteresētās puses un tirgus dalībniekus piedalīties abās apspriešanās, lai PSO varētu apsvērt izteiktos viedokļus, izstrādājot mFRR platformu. Tikai pietiekama līdzdalība var nodrošināt to, ka platforma apmierinās visu iesaistīto pušu, tostarp pārvades sistēmas operatoru, balansēšanas pakalpojumu sniedzēju u.c., vajadzības.

Pirmajā posmā ieinteresētajām pusēm tiek piedāvāti dažādi platformas uzbūves varianti, par kuriem tiek lūgts paust viedokli, kā arī izteikt citus ierosinājumus. Ņemot vērā saņemtos viedokļus, MARI projekta dalībnieki sagatavos galīgo mFRR platformas uzbūvi, kuras sabiedriskā apspriešana varētu notikt 2018. gada vidū. Plānotā galīgā mFRR platformas uzbūve ir jāiesniedz valstu regulatīvajām iestādēm gada laikā pēc tam, kad stāsies spēkā Elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas – tas varētu notikt 2017. gada 4. ceturksnī vai 2018. gada 1. ceturksnī.

MARI dibināja 19 pārvades sistēmas operatori 2017. gada aprīlī, lai ierosinātu šādas platformas uzbūves izstrādi un 2017. gada septembrī to apstiprināja kā visu Eiropas PSO projektu. Regulāri notiek saziņa ar iesaistīto valstu regulatīvajām iestādēm, izmantojot Ieviešanas grupas sanāksmes. Pašlaik projektā ir 19 dalībnieki un 10 novērotāji, un visi Eiropas PSO var pievienoties projektam jebkurā laikā. AS „Augstsprieguma tīkls“ no MARI projekta dibināšanas darbojas kā novērotājs un 2017. gada decembrī plāno pievienoties šim projektam jau pilntiesīga dalībnieka lomā.

Eiropas mFRR platformas ieviešana ir vērsta uz ekonomiski efektīvu balansēšanas elektroenerģijas iegādi no manuāli aktivizētām frekvences atjaunošanas rezervēm, kā arī, lai panāktu balansēšanas produktu harmonizēšanu un PSO ciešāku sadarbību Eiropas līmenī.

Platforma ļaus balansēšanas pakalpojumu sniedzēju balansēšanas standarta produktus padarīt pieejamus vienlaikus visiem Eiropas PSO. MARI projektā iesaistītās puses apzinās, ka ieinteresēto pušu viedoklis var būt izšķirošs, lai izveidotu labi funkcionējošu un likvīdu platformu.