Drukāt

Notiks seminārs darbuzņēmējiem par sadarbības pilnveidi

25.10.2017.

AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) 3. novembrī no plkst.13 līdz plkst.16 Dārzciema ielā 86, Rīgā, organizē ikgadējo semināru par sadarbības pilnveidi ar būvdarbos vai remontdarbos iesaistītajiem darbuzņēmējiem.

Semināra programma:

  • Aktualitātes AST iepirkuma procedūrās;
  • Darbuzņēmēju darba organizēšanas kārtība AST – organizatoriskie pasākumi, organizējot darbus AST objektos;
  • Darbuzņēmēja iesaistītā personāla kvalifikācija un atbildība par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu;
  • AST nostāja objektu pieņemšanā pēc remonta vai būvdarbiem un ar šo darbu izpildi saistītā izpilddokumentācija, t.sk. ekspluatācijas īpašību deklarācijas un prasības to iesniegšanai.;
  • Par organizatoriskiem pasākumiem būvdarbos iesaistīto darbuzņēmēju darba kvalitātes pilnveidei;
  • AST sadarbības vērtējums ar darbuzņēmējiem.

Diskusija – uzņēmēju skatījums uz darba procesu pilnveides iespējām un priekšlikumi.

Lūgums visiem interesentiem pieteikties līdz š.g. 1. novembrim, atsūtot apstiprinošu e-pastu uz aija.ikstena@ast.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un uzņēmumu, ko pārstāv.