Drukāt

Baltijā sagaidāms elektroenerģijas ģenerējošo jaudu deficīts, pieaugs starpsavienojumu nozīme

29.09.2017.

Turpmākajā desmitgadē sagaidāms ģenerējošo jaudu deficīts gan Latvijā, gan Baltijā kopumā, elektroenerģijas pieprasījuma segšanai pieaugoša loma būs starpsavienojumiem, pārvades tīkla pastiprināšanai un Baltijas energosistēmas ciešākai integrācijai Eiropas elektroenerģijas tirgū, secināts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” publicētajā ikgadējā novērtējuma ziņojumā.

“Līdzīgi kā to jau ir izdarījušas Skandināvijas valstis un Igaunija, arī Latvijā ir nepieciešams ieviest nacionālu elektroenerģijas datu apmaiņas platformu, lai veicinātu energosistēmas digitalizāciju un nodrošinātu decentralizētās ģenerācijas un aktīvo patērētāju iesaisti energosistēmas balansēšanā un rezervju nodrošināšanā,” ziņojumā secināto skaidro AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Tuvākajā desmitgadē Baltijā tiks slēgta turpat puse no lielo termoelektrostaciju ģenerācijas jaudām, pamatā Lietuvā un Igaunijā, tāpēc, lai nemazinātos Latvijas elektroapgādes drošums, ir svarīgi nodrošināt Latvijas ģenerācijas jaudu nesamazināšanos.

Paredzams, ka turpmākajos gados samazināsies lielo, konvencionālo ģenerējošo jaudu īpatsvars, bet palielināsies mazās, decentralizētās ģenerācijas un aktīvo patērētāju loma. Latvijā un Baltijā kopumā ir nepieciešams veicināt elektroenerģijas pieprasījuma elastību, lai energosistēmā nodrošinātu balansēšanas resursus nepārtraukta elektroenerģijas pieprasījuma un piegādes līdzsvara nodrošināšanai.

Pārvades sistēmas operatora sagatavotais ikgadējais novērtējuma ziņojums ir nozīmīgs dokuments Latvijas elektroenerģijas sistēmas attīstībai, jo izvirza un aplūko vairākus iespējamos ģenerāciju attīstības scenārijus, analizē patēriņu un pīķa slodzes, apskata elektroenerģijas bilanci 10 gadu intervālam un informē par pieejamajām jaudām diennakts slodzes segšanai tuvākajā nākotnē.

Pamatojoties uz šo ziņojumu, kā arī AS “Augstsprieguma tīkls” izstrādāto desmit gadu attīstības plānu, tiek izstrādāts Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru apvienības (ENTSO-E) desmit gadu attīstības plāns, kas savukārt ir viens no pamatdokumentiem, uz kuru pamata Eiropas Savienības dalībvalstīm iespējams piesaistīt ES līdzfinansējumu elektroenerģijas sistēmas attīstībai un tirgus integrācijai.

Ar Pārvades sistēmas operatora novērtējuma ziņojuma pilnu tekstu ir iespējams iepazīties šeit.