Drukāt

Izvērtēti nosacījumi Baltijas elektroenerģijas sistēmas izolētas darbības pārbaudei

31.08.2017.

2019. gadā paredzēts veikt vienu no svarīgākajiem priekšnosacījumiem ceļā uz Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu desinhrionizāciju no Krievijas un Baltkrievijas un sinhronizāciju ar Eiropas energosistēmu – Baltijas valstu izolētas darbības testu, kas bija paredzēts trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru 2014.gadā apstiprinātajā darbības plānā. 2017.gada augustā ir pabeigts darbs pie plānotā testa tehnisko nosacījumu un veicamo priekšdarbu izpētes.

Pētījumā, ko no 2017.gada janvāra līdz augustam veica starptautiskā konsultāciju kompānija "Tractebel Engineering S.A.”, analizēti dažādi iespējamie scenāriji izolētas darbības testam, ņemot vērā tādus aspektus kā atšķirības elektroenerģijas pieprasījumā, elektrostaciju un starpsavienojumu darbībā u.c. Pētījumā norādīts, ka labākais iespējamais testa veikšanas laiks ir 2019.gada vasara un līdz šim laikam nepieciešams veikt pētījumā noradītos tehniskos priekšnosacījumus visu trīs Baltijas valstu energosistēmās. 2017.gada 31.augustā “Tractebel Engineering S.A.” ar pētījuma rezultātiem iepazīstināja Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pārvades sistēmas operatorus, ministriju, kas atbildīgas par enerģētikas jomu, valstu regulatoru un ENTSO-E (Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls) pārstāvjus.

Paredzams, ka, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, trīs Baltijas pārvades sistēmas operatori – “Litgrid”, AS “Augstsprieguma tīkls” un “Elering” vienosies par vispiemērotāko pārbaudes scenāriju un konkrētu pārbaudes datumu. Pēc tam jau sāksies sagatavošanās testam: tiks pārbaudītas iekārtas, uzstādītas papildu mērierīces un apmācīts personāls. Vienlaikus testa nosacījumi tiks saskaņoti ar citām iesaistītajām pusēm, kuras tas varētu ietekmēt: elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, citu valstu pārvades sistēmu operatoriem, elektroenerģijas ražotājiem. Pētījuma autori aprēķinājuši, ka izolētas darbības testa sagatavošanas izmaksas būs vismaz 1,28 miljoni eiro.

Paredzams, ka testa laikā notiks atvienošanās no Krievijas un Baltkrievijas energosistēmām, tādējādi elektroenerģijas pieprasījums Baltijā būs jānodrošina tikai ar vietējo ģenerāciju un līdzstrāvas starpsavienojumiem ar Zviedriju un Somiju, arī elektroenerģijas balansēšana un frekfence Baltijas valstīm būs jānodrošina pašu spēkiem.

Pētījuma veikšanai ir saņemts Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējums.

Plašāka informācija par pētījumu atrodama AS “Augstsprieguma tīkls” mājas lapā sadaļā “Attīstība”.