Drukāt

Jaunbūvējamai Rīgas TEC-2 - Rīgas HES elektropārvades līnijai noteikts nacionālo interešu objekta statuss

16.08.2017.

Jaunbūvējamajai 330 kV maiņstrāvas elektropārvades līnijai no Rīgas TEC-2 uz Rīgas HES būs nacionālo interešu objekta statuss, paredz 16.augustā pieņemtais Ministru kabineta lēmums. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt aptuveni 13 kilometrus garu 330 kV maiņstrāvas pārvades līniju starp apakšstacijām Rīgas TEC-2 un Rīgas HES.

Rīkojums nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanai ir veids, kādā valsts realizē politisko izšķiršanos saistībā ar plānoto valsts attīstību enerģētikas jomā un uzņemto starptautisko saistību izpildi.

Minētā līnija ir Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla Rīgas mezgla pastiprinājums, kas nodrošinās Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma pilnu funkcionalitāti remontu un atslēgumu gadījumos Rīgas reģiona pārvades elektrotīklos, kā arī uzlabos rekonstruētā Rīgas TEC-2 jaudas izdošanas spēju. Papildus tam minētais projekts, kas ir tiešais starpsavienojums starp Rīgas TEC-2 un Rīgas HES, nodrošinās Rīgas TEC-2 avārijas palaišanas iespēju no Rīgas HES puses.

Reģionālā mērogā šis tīkla pastiprinājums spēlēs būtisku lomu caurlaides spējas palielinājumam Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā, jo sakarā Baltijas valstu savienošanos ar Ziemeļvalstu un Polijas elektroenerģijas sistēmām, pastāv nepieciešamība pēc iekšēja Baltijas elektroenerģijas pārvades tīkla pastiprināšanas, lai nodrošinātu jaudas plūsmu ziemeļu – dienvidu virzienā.

Rīgas TEC-2 – Rīgas HES līnija ir iekļauta Eiropas Savienības un Latvijas desmit gadu attīstības plānos. Plašāku informāciju par projektu iespējams iegūt AS "Augstsprieguma tīkls" mājas lapas sadaļā "Attīstība".