Drukāt

AS “Augstsprieguma tīkls” uzsākusi elektrolīnijas “Kurzemes loks” 3.posma izbūvi

27.07.2017.

2017.gada 27. jūlijā ir pacelti pirmie elektrolīnijas “Kurzemes loks” balsti Dundagas novadā, pēc AS “Augstsprieguma tīkls” pasūtījuma uzsākot projekta trešā posma izbūvi. Kopumā 330kV augstsprieguma elektrolīnijas Ventspils – Tume – Imanta būvniecība ir uzsākta Dundagas, Talsu, Kandavas un Tukuma novados, bet pārējā trasē turpinās detalizēta būvprojekta izstrāde un saskaņošana. Visi darbi projekta ietvaros ir jāpabeidz 2019.gadā, kopējais 330kV līnijas garums ir 214,3 kilometri, izmaksas – 127 miljoni eiro, no kuriem 55 miljoni eiro ir Eiropas Savienības līdzfinansējums.

„Kurzemes loka” trešais posms savienos 330kV apakšstacijas „Ventspils” Ventspilī un „Imanta” Rīgā, šķērsojot Ventspils pilsētas, Ventspils, Dundagas, Talsu, Kandavas, Tukuma, Engures un Babītes novadus, kā arī Jūrmalas un Rīgas pilsētas teritorijas. “Kurzemes loka” pirmie divi posmi – 330kV elektropārvades kabeļu līnijas izbūve Rīgā un 110kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Grobiņa – Ventspils, pastiprinot ar 330kV līniju – jau ir realizēti.

„Kurzemes loks” ir daļa no lielāka – NordBalt – projekta, kura ietvaros jau ir izbūvēts Lietuvas – Zviedrijas starpsavienojums, kā arī notiek Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas pārvades tīklu pastiprināšana, lai uzlabotu visas Baltijas energoapgādes drošumu.

Jaunā elektrolīnija pamatā saglabāsies esošo elektropārvades līniju trases robežās. Atsevišķās vietās, lai nodrošinātu nepieciešamos attālumus līdz ēkām, ceļiem, šķērsojamām komunikācijām, aizsargājamām dabas teritorijām un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, līnija var tik izbūvēta, veidojot jaunu trasi. Kopumā elektrolīnijas trase šķērsos vairāk kā 1500 zemes īpašumus.

2016.gada aprīlī AS “Augstsprieguma tīkls” pēc iepirkuma procedūras veikšanas noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “LEC, RECK un Empower” par līnijas trešā posma projektēšanu un izbūvi.

Īstenojot Latvijas energoapgādes drošības un neatkarības politiku, Ministru kabinets 2015.gada 25.martā ar rīkojumu Nr.141 ir noteicis elektrotīklu pārvades savienojumam "Kurzemes loks" nacionālo interešu objekta statusu. “Kurzemes loka” projekts ir saņēmis attiecīgo valsts institūciju akceptus ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros.

Plašāka informācija par projektu ir atrodama AS "Augstsprieguma tīkls" mājas lapā sadaļā "Kurzemes loks"