Drukāt

AS “Augstsprieguma tīkls” atteikusies no elektrolīnijas uz Ķemeru apakšstaciju pārbūves

12.07.2017.

Lai izslēgtu jebkādas spekulācijas, ka elektropārvades līnijas „Kurzemes loks” 3. posma būvniecības process varētu ietekmēt sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu atradni Jūrmalā, AS “Augstsprieguma tīkls” ir atsacījusies no esošā Ķemeru atzara pārbūves.

Jau iepriekš AS “Augstsprieguma tīkls” bija ziņojis, ka “Kurzemes loks” projektēšanas un būvniecības darbi notiks tikai pēc rūpīgas inženiertehniskās izpētes, lai darbus veiktu dabai draudzīgā veidā. Pazemes ūdeņu monitoringa procesa rezultātā secināts, ka elektropārvades līnijas atzarojumā uz Ķemeriem balstu pamatu izbūve bez iekļaušanās aizsargājamajā sulfīdus saturošo ūdeņu atradnē nav iespējama. Ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības vairākkārt pausto kritiku par jebkura apjoma būvdarbiem sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu teritorijā, AS “Augstsprieguma tīkls” ir atteikusies no ieguldījumu veikšanas Ķemeru atzarojuma pārbūvē. Esošais elektropārvades līnijas Ķemeru atzars ir 110 kV sprieguma elektrolīnija, kas izbūvēta 1961. gadā.

Pārējie elektropārvades līnijas “Kurzemes loks” posmi, kas šķērso Ķemeru nacionālā parka teritoriju, tiks realizēti saskaņā ar sākotnējo projektu, elektrolīnijas balstiem izvēloties vietas, kurās nav iespējama ietekme uz aizsargājamajiem sulfīdus saturošajiem pazemes ūdeņiem.

Elektropārvades līnijas „Kurzemes loks” 3. posma Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) tika veikts no 2011. gada janvāra līdz 2013. gada augustam, paredzētajā teritorijā izpētot esošo vides stāvokli, ietekmi uz vidi pārbūves un ekspluatācijās laikā, kā arī, izstrādājot priekšlikumus nelabvēlīgo ietekmju samazināšanai vai novēršanai un veicot nepieciešamo monitoringa prasību izstrādi paliekošo ietekmju novērošanai. IVN galaziņojumā ir izvērtētas visu veidu ietekmes – ietekme uz cilvēkiem, floru, faunu, ainavu, aizsargājamām teritorijām.

Plašāku informāciju par projektu iespējams iegūt AS "Augstsprieguma tīkls" mājas lapas Attīstības sadaļā.