Drukāt

AS „Augstsprieguma tīkls” guvis peļņu 352 tūkstošu eiro apmērā, apgrozījums – 116,8 miljoni eiro

02.06.2017.

Latvijas neatkarīgā elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS „Augstsprieguma tīkls” apgrozījums 2016.gadā sasniedza 116 788 589 eiro, savukārt peļņa 2016.gadā ir 352 tūkstoši eiro, liecina uzņēmuma akcionāru sapulces apstiprinātais gada pārskats. Ievērojot izmaiņas likumdošanā, kas sniedz iespēju lielajām valsts kapitālsabiedrībām gada pārskatu par 2016.gadu sagatavot saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, AS “Augstsprieguma tīkls” 2016. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

AS „Augstsprieguma tīkls” pelņas apjoms no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir plānotajā līmenī un atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lemtajam par pieļaujamo peļņas apjomu un kapitāla atdevi. Kopējā peļņas pieaugums, salīdzinot ar plānoto, saistīts ar elektroenerģijas biržas Nord Pool, kuras līdzīpašnieks ir AS “Augstsprieguma tīkls”, izmaksātajām dividendēm 175 327 eiro apmērā.

2016.gadā AS “Augstsprieguma tīkls” turpināja darbu pie virknes attīstības projektu realizācijas – kopumā turpmāko 10 gadu laikā attīstībā plānots ieguldīt 522 miljonus eiro, rekonstruējot esošās un būvējot jaunas apakšstacijas un elektropārvades līnijas. Tāpat saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu uzņēmums strādāja pie elektroenerģijas tirgus attīstības un Latvijas integrācijas Eiropas Savienības iekšējā eleketroenerģijas tirgū, piedaloties aktivitātēs ES ietvaros un realizējot projektus reģionāli Baltijas valstīs.

Saskaņa ar Akcionāru sapulces lēmumu 85 % no nopelnītā jeb 299 511 eiro tiks samaksāti dividendēs, bet atlikušie 15% jeb 52 855 eiro tiks ieskaitīti AS „Augstsprieguma tīkls” pamatkapitālā.