Drukāt

Regulators apstiprina ES pārvades sistēmas operatoru izstrādāto kopējā tīkla modeļa metodiku

12.05.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi visu Eiropas Savienības (ES) pārvades sistēmas operatoru (PSO) izstrādāto kopējā tīkla modeļa metodiku. Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, lai nodrošinātu ES normatīvo aktu prasības attiecībā uz vienotu pieeju elektroenerģijas tirgus uzraudzībā.

Kopējā tīkla modeļa metodiku Regulatoram apstiprināšanai iesniedza AS “Augstsprieguma tīkls” kā Latvijas PSO, lai veicinātu iekšējā elektroenerģijas tirgus darbību, kā arī pārrobežu tirdzniecību un panāktu Eiropas Ekonomikas zonas pārvades sistēmas optimālu pārvaldību, koordinētu darbību un tehnisko attīstību.

Metodikas mērķis ir ES mēroga datu kopa, par ko vienojušies dažādi PSO un kas ietver elektroenerģijas sistēmas galvenos raksturlielumus, piemēram, ražošana, slodze un tīkla topoloģija. Metodikā ir ietverti elektroenerģijas sistēmas tīkla scenāriji un piemērošanas principi, tīkla modeļi un elementi, kā arī laika grafiks minētās metodikas ieviešanai.

Par kopējā tīkla modeļa metodiku tika organizētas publiskās konsultācijas no 2016. gada 4. februāra līdz 2016.gada 4. martam un atkārtoti – no 2017.gada 6. marta līdz 2017. gada 6.aprīlim. Šobrīd visu ES valstu regulatīvās iestādes ir apstiprinājušas minēto metodiku. Lai kopējā tīkla modeļa metodika stātos spēkā, tā ir jāapstiprina arī Regulatoram. 

Atsevišķu tīkla modeļu apvienošanas procesu plānots uzsākt sešu mēnešu laikā pēc ražošanas un slodzes datu ieguves un kopējā tīkla modeļa metodiku apstiprināšanas, savukārt trīspadsmit mēnešus pēc metodikas apstiprināšanas PSO pienākums ir nodrošināt kopējā tīkla modeļa procesa darbību.

Kopējā tīkla modeļa metodika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr. 2015/1222 prasībām.

Dokuments ir atodams AS "Augstsprieguma tīkls" interneta vietnē šeit.