Drukāt

Pieslēgumu ierīkošanas un atļautās slodzes izmaiņas

 

N.p.k. Pieprasītāja nosaukums Atļautā maksimālā slodze lietotājiem vai uzstādītā jauda ražotājiem,
(MVA)
Vieta pārvades sistēmā
(līnija, apakšstacija)
Tehniskie noteikumi (TN) derīgi līdz
(datums)
Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņu statuss
1. AS "Sadales tīkls" 25 LNr.212 "Anderjsala - Vairogs" jaunas apakšstacijas "Skanste" izbūve 13.01.2014 Būvniecība
2. AS "Sadales tīkls" 25 LNr.242,,Bišuciems- Mārupe jaunas apakšstacijas "Stīpnieki" izbūve 14.06.2014 Būvniecība
3. AS "Sadales tīkls" 10 LNr.151 „TumeBrocēni 330” jaunas apakštacijas "Skrunda" izbūve 17.06.2017 Noslēgta vienošanās
4. AS "Sadales tīkls" 10 LN.121 "Aizkraukle - Pļaviņas" jaunas apakšstacijas "Koknese" izbūve 20.03.2016 Būvniecība
5. AS "Sadales tīkls" 16 LNr.252 „Dzintari - Sloka” jaunas apakšstacijas "Dubulti" izbūve 15.10.2017 Nosūtīti TN
6. AS "Sadales tīkls" 25 LNr.162 „Grobiņa - Lauma” jaunas apakšstacijas "Karaosta" izbūve 28.09.2017 Nosūtīti TN
7. SIA "ENERGO WIND" 117 LNr.324 "Grobiņa - Klaipēda" jaunas apakšstacijas "Dunika" izbūve 20.02.2017 Notiek TN izstrāde
8. SIA "ENERCOM" 50 Apakšstacija Nr.162 „Dundaga”, viens 110kV pievienojums 17.03.2018 Nosūtīti TN
9. SIA "TCK" 59.8 Apakšstacija Nr.160 „Ventspils”, viens 110kV pievienojums 15.06.2016 Projektēšana
10. SIA "Kronospan Rīga" 25 Apakšstacija "Bolderāja 2", divi 110kV pievienojumi 29.06.2018 Nosūtīti TN
11. SIA "BB Partneris" 60 LNr.167 „Priekule - Kūmas” jaunas apakšstacijas "Audari" izbūve 22.06.2018 Nosūtīti TN
12. SIA "ENCOM" 79.2 LNr.175 „Aloja - Valmiera” jaunas apakšstacijas "Matīši" izbūve 10.10.2018 Notiek TN izstrāde
13. AS "Sadales tīkls" 64 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Bolderāja II", trešā transformatora pievienojuma izbūve 24.07.2016 Būvniecība
14. AS "Sadales tīkls" 25 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Tēraudlietuve". 31.12.2017 Nosūtīti TN
15. AS "Sadales tīkls" 40 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Daugavpils" 23.12.2017 Nosūtīti TN
16. AS "Sadales tīkls" 32 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Latgale" 20.05.2017 Projektēšana
17. AS "Sadales tīkls" 63 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Jāņciems" 06.05.2017 Projektēšana
18. AS "Sadales tīkls" 32 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Zaļā birze" 11.08.2017 Nosūtīti TN
19. AS "Sadales tīkls" 10 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Lizums" 07.11.2017 Noslēgta vienošanās
20. AS "Sadales tīkls" 25 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Mīlgrāvis" 22.02.2018 Nosūtīti TN
21. AS "Latvijas finieris" 16 Apakšstacija "Bolderāja 2", divi 110kV pievienojumi 01.06.2018 Nosūtīti TN
22. SIA "Rapsoil" 57.45 LNr.668 „Zaļā birze - Lauma jaunas apakšstacijas izbūve 28.07.2019 Nosūtīti TN
23. AS "PATA Saldus" 10 LNr.151 "Brocēni - Tume" jaunas apakšstacijas "Saldus" izbūve 30.08.2018 Nosūtīti TN

 

Piezīme!

Ja tiek noslēgta vienošanās par pieslēguma ierīkošanu vai atļautās slodzes izmaiņām, tad tehniskie noteikumi ir derīgi līdz iekārtas nodošanai ekspluatācijā.

Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņas realizācijas posmi:

1 Pieteikums no sistēmas lietotāja
2 Tehniskie noteikumi no AST
3 Vienošanās noslēgšana
4 Projektēšanas uzdevums no AST
5 Iepirkumu procedūras
6 Pieslēguma līguma slēgšana
7 Līgumu slēgšana ar iepirkumu uzvarētājiem
8 Projektēšana, iekārtu piegāde un būvniecība
9 Pēc nodošanas ekspluatācijā Sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšana