Drukāt

Elektroenerģijas sistēmas lietošanas un Balansēšanas pakalpojumi

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 36.panta pirmo daļu Latvijā balansēšanu nodrošina pārvades sistēmas operators. Atbilstoši minētajam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 “Tīkla kodekss” noteikts, ka pārvades sistēmas operators (PSO) slēdz Balansēšanas līgumu, Balansēšanas pakalpojuma līgumu un Sistēmas lietošanas līgumu.

Šim mērķim PSO ir izstrādājis šo līgumu tipveida formas. Balansēšanas līgumam un Balansēšanas pakalpojuma līgumam ir izstrādāti balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa un ir apstiprināti ar AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) valdes lēmumu.

Tipveida līguma formas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi:

Līguma nosaukums

Līgumslēdzēji

Līguma priekšmets

Saites

Balansēšanas līgums un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi (spēkā no 2018. gada 1. janvāra) Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs un AST Balansēšanas pakalpojuma nodrošināšana balansēšanas pakalpojuma sniedzējam.

Tiesību piešķiršana balansēšanas pakalpojuma sniedzējam sniegt balansēšanas pakalpojumu citam elektroenerģijas tirgotājam.

Līgums

Noteikumi

Sistēmas lietošanas līgums Visi elektroenerģijas tirgotāji (arī tie, kam noslēgts balansēšanas līgums) un AST Informācijas apmaiņa starp pārvades sistēmas operatoru un elektroenerģijas tirgotāju.

Balansēšanas pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas tirgotājam laika periodā, kad tam nav spēkā esoša balansēšanas līguma vai balansēšanas pakalpojuma līguma.

Līgums

 

Balansēšanas pakalpojuma līgums un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi (spēkā no 2018. gada 1. janvāra)

Tirgus dalībnieks

Balansēšanas pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas tirgus dalībniekam (tirgotājs, ražotājs, lietotājs).

Līgums

Noteikumi

Nebalansa norēķinu administrēšanas maksa ir 355.72 EUR bez PVN mēnesī.