Drukāt

Elektroenerģijas pārvades pakalpojums Lietotājiem

Latvijas Republikas "Elektroenerģijas tirgus likums” paredz, ka elektroenerģijas tirgū tā dalībnieki: Pārvades sistēmas operators un Lietotāji, savstarpējus darījumus veic saskaņā ar rakstveidā noslēgtiem līgumiem.

Tipveida Sistēmas pakalpojumu līgums

Slēdzot Sistēmas pakalpojumu līgumu ar konkrētu elektroenerģijas Lietotāju, pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt izmainīti atsevišķi līguma nosacījumi.