Drukāt

Pieslēgumi pārvades sistēmai

Sistēmas operatoram licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem sistēmas dalībnieku pieslēguma noteikumiem un par pieslēguma maksu, kuru nosaka pārvades sistēmas operators saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku, ja sistēmas dalībnieks izpilda pārvades sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības.

Elektroenerģijas lietotāju un elektroenerģijas ražotāju jaunu sistēmas pieslēgumu ierīkošanu (esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšanu) sistēmas operators veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”un Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem”.

Galalietotājam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt pieteikumu par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu, ja šā lietotāja elektroenerģijas patēriņš pēc pieslēguma ierīkošanas pieaugs ne mazāk par 100 000 megavatstundām gadā vai ar pieslēguma nominālo jaudu ne mazāku kā 50 megavati. Ministru kabinets nosaka vienotus speciālā pieslēguma noteikumus, paredzot galalietotāja pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, pieslēguma ierīkošanas kārtību un nepieciešamās galalietotāja garantijas par pieslēguma izmantošanu, kā arī izskata galalietotāju pieteikumus par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu un katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi lemj par speciālu pieslēguma nosacījumu piemērošanu.

   Lietotāja pieteikums jaunām elektroenerģijas sistēmas pieslēgumam vai esoša pieslēguma atļautas slodzes palielināšanai 

Pieteikums par galalietotāja speciālā pieslēguma ierīkošanu pārvades sistēmai

  Ražotāja pieteikums elektrostacijas pieslēgumam pārvades sistēmai

Pieslēgumu ierīkošanas un atļautās slodzes izmaiņas