Drukāt

Pakalpojumi

Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls”, kas savu darbību uzsāka 01.09.2005.gadā kā AS “Latvenergo” filiāles „Augstsprieguma tīkls” tiesību un saistību pārmantotāja, ir pārvades sistēmas operators (PSO), kura darbības mērķis saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegto licenci Nr.E12001, ir elektroenerģijas pārvade pa augsta sprieguma tīkliem (110 kV un vairāk) visā Latvijas teritorijā, kā arī 330 kV un 110 kV elektropārvades līniju, apakšstaciju, sadales punktu un citu iekārtu darbības nodrošināšana.

AS „Augstsprieguma tīkls” galvenie uzdevumi saskaņā ar “Enerģētikas likumu”, “Elektroenerģijas tirgus likumu” un “Tīkla kodeksu” ir nodrošināt gan vienotas pārvades sistēmas darbību, ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām, gan sadales sistēmas operatoru apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, gan pārvades sistēmas drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības, kā arī nediskriminējošus pārvades sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem.