Drukāt

2017.gada PTR-Limited izsoles

2017. gada PTR-Limited izsoļu rezultāti:

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, Igaunijas pārvades sistēmas operators Elering AS (turpmākElering) saskaņā ar vienošanos ar AS “Augstsprieguma tīkls” (turpmāk – AST) veic izsoles platformas funkcijas, nodrošinot starpvalstu savienojuma jaudas uz IgaunijasLatvijas robežas piešķiršanu un organizējot ierobežotu fizisko pārvades tiesību (Limited Physical Transmission Rights) ar atpakaļpārdevuma pienākumu izsoles (turpmāk - PTR-Limited izsoles) uz Igaunijas - Latvijas robežas virzienā IgaunijaLatvija.

AST saskaņā ar savstarpējo vienošanos ar Elering veiks PTR-Limited izsoles platformas organizācijas funkciju pārņemšanu no Elering sākot ar 2016.gada 30.novembri.

2016.gada 14.decembrī tiks rīkota 2017.gada 1. ceturkšņa PTR-Limited izsole saskaņā PTR-Limited 2017.gada jaudas izsoles specifikāciju, savukārt 2016.gada izsoles nodrošinās Elering saskaņā ar PTR-Limited 2016.gada jaudas izsoles specifikāciju.

AST jaudas izsoles platformas funkcijas pārņēmējs uzrunās esošos 2016.gada PTR-Limited izsoles dalībniekus individuāli, lai nodrošinātu līgumu pārslēgšanu.

Papildus jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties ar AST elektroniski rakstot uz explicit@ast.lv, vai arī apmeklēt AST mājās lapu www.ast.lv. 

ENTSO-E izsludina sabiedrisko apspriešanu par ES Saskaņoto nākotnes jaudas sadales piešķiršanas noteikumu priekšlikumu

Saskaņā ar 2016.gada 26.septembra Komisijas Regulas (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas (turpmāk – Regula 2016/1719) 6.pantu, ENTSO-E izsludina sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Savienības Saskaņoto nākotnes jaudas sadales piešķiršanas noteikumu priekšlikumu (turpmāk - SNJSP).

Saskaņā ar Regulu 2016/1719 visiem pārvades sistēmas operatoriem kopīgi ir jāizstrādā Saskaņotie nākotnes jaudas sadales piešķiršanas noteikumi. 

Pēc tam, kad SNJSP apstiprinās Regulators, noteikumi tiks piemēroti ilgtermiņa pārvades tiesībām vai izvēles finansiālās pārvades tiesībām ar piegādes periodu sākot no 2018.gada 1.janvāra (vai arī vēlāk).

Papildus vēršam uzmanību uz ES SNJSP noteikumu Igaunijas – Latvijas robežas pielikumu Nr.9, kas ir iekļauts sabiedriskajā apspriešanā un pieejams komentāru un viedokļa sniegšanai caur ENTSO-E organizēto sabiedrisko apspriešanu.  

Sabiedriskās apspriešanas norisināsies no 16.01.2007 līdz 16.02.2017. 

Informācija par sabiedrisko apsriešanu pieejama šeit https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-har/