Drukāt

PTR-limited jaudas izsoles

PTR-Limited jeb izvēles finansiālo pārvades tiesību (Financial Transmission Rights - option) izsole ir finanšu instruments, ar kura palīdzību elektroenerģijas tirgus dalībnieki var ierobežot cenu svārstību risku starp Igaunijas un Latvijas tirdzniecības apgabaliem. Šobrīd PTR-Limited izsoles darbība ir balstīta arī uz 2016.gada 26. septembra Eiropas Komisijas Regulas 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas (turpmāk – NJPV Regula), noteikumiem un ir izvēles finansiālās pārvades tiesību produkts, kas izriet no Regulas Nr.714/2009 un NJPV Regulu prasībām.

PTR-Limited izsoles uz Igaunijas – Latvijas robežas virzienā Igaunija-Latvija noris kopš 2014. gada 1. janvāra. Tās, atbildot uz regulatīvo iestāžu pieprasījumu un tirgus dalībnieku lūgumu, kopīgi organizē AS “Augstsprieguma tīkls” un Igaunijas pārvades sistēmas operators “Elering AS”.

PTR-Limited ir finanšu instruments un tā ietvaros nosolītā jauda nepiešķir izsoles dalībniekam tiesības to izmantot elektroenerģijas fiziskai pārvadei.

Informācija par aktuālā gada izsolēm ir pieejama šeit, savukārt vēsturiskā izsoļu informācija ir pieejama šeit (angļu valodā).